Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 5 Wrocław

Wrocław / W dniu 28.01.2011r. w Klubie ŚOW we Wrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 5 Wrocław. Dobiegła końca kadencja starego zarządu koła i członkowie koła spotkali się aby wysłuchać sprawozdań prezesa podsumowującego okres kadencji oraz przewodniczacego komisji rewizyjnej, podsumowującego stan finansów koła. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium przez aklamację w głosowaniu jawnym. W wyniku głosowania podjęta została decyzja aby wybory nowego zarządu odbyły się w formie jawnej oraz aby zarząd liczył maksymalną możliwą liczbę członków, czyli siedmiu. W wyniku głosowania został wyłoniony nowy zarząd, który w przerwie zebrania spotkał się i wyłonił spośród siebie ścisłe kierownictwo. Wybrano też komisję rewizyjną, której przewodniczącym został ponownie kol. Henryk Janus.

Zarząd koła nr 5 Wrocław na kadencję 2011-14 przedstawia się następująco:

1. Jerzy Banach – prezes

2. Zbigniew Adamski – wiceprezes

3. Andrzej Korus – sekretarz

4. Krystyna Banach – skarbnik

5. Andrzej Dwórnik – członek

6. Zbigniew Pysiewicz – członek

7. Zdzisław Raczycki – członek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.