Konferencja poświęcona tragicznym losom Polaków zesłanych w latach 40 na Syberię

Warszawa / W dniu 28.01.br. w Zarządzie Głównym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych odbyła się konferencja poświęcona tragicznym losom Polaków zesłanych w latach 40 na Syberię. Prezes Henryk Strzelecki przywitał przybyłych gości, wśród nich marszałków Romana Malinowskiego Jarosława Kalinowskiego, gen. Stanisława Woźniaka, przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dyrektora Jana Srokę oraz grupę harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. Wśród zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele SKMP ONZ w osobach, kol. Waldemar Wojtan, Roman Guła oraz Tadeusz Sąsiadek. Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie przez prezesa Strzeleckiego marszałków Malinowskiego i Kalinowskiego pamiątkowymi „Krzyżami Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich” oraz prezesa Stanisława Woźniak i kol. Tadeusza Sąsiadka – „ Medalami za Zasługi” Związku Kombatantów Wojennych Izraela. Referat wprowadzający na temat „ Polski Szlak Syberyjski”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji przedstawił prof. Wilczur. Natomiast głos w dyskusji zabrali m.in. Panowie Marszałkowie, gen. Norbert Michta, minister Zieliński oraz licznie przybyli Sybiracy regionu warszawskiego. Uroczystość została uświetniona występami artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.