Certyfikat

Zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji w 2009 roku Zarząd Główny SKMP ONZ wprowadził do istniejących już „wyróżników” naszego Stowarzyszenia – takich jak emblemat odznaka stowarzyszenia i pamiątkowy krawat – nowy element pod nazwą:

„Certyfikat uczestnika Misji Pokojowej i Stabilizacyjnej”

Certyfikat jest opatrzony kolejnym numerem ewidencyjnym , posiada miejsce na wpisanie stopnia wojskowego oraz mienia i nazwiska uczestnika i rejonu pełnienia misji pokojowej lub stabilizacyjnej lub wszystkich terminów i miejsc pełnienia służby. Dokument opatrzony jest pieczęcią Zarządu Głównego i podpisany przez Prezesa.

W imieniu Prezesa dokument jest wręczany w Kołach terenowych SKMP ONZ.

Certyfikat jest nadawany tylko uczestnikom misji pokojowych lub stabilizacyjnym i nie może być traktowany jako wyróżnienie okazjonalne dla członków innych stowarzyszeń instytucji lub osób prywatnych.

Decyzją Zarządu Głównego całością spraw związanych z ewidencją i dystrybucja w/w dokumentu zajmuje się wiceprezes Z.G. kol. Ryszard KELLER /Koło nr 1 w Bydgoszczy/. Kol. Keller otrzymał zadanie prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ścisłej ewidencji nadanych certyfikatów, udzielenia niezbędnej informacji w celu ich prawidłowego wypełnienia i dbałości razem ze skarbnikiem kol.Sąsiadkiem o zabezpieczenie finansowe.

Koszt certyfikatu pokrywany jest z funduszy Koła terenowego SKMP ONZ. Zarząd Główny zobowiązał kol.R.Kellera do informowania Prezydim Z.G. podczas posiedzenia Zarządu Głównego i na każde zapytanie Prezesa o przebiegu procesu nadawania pamiątkowego certyfikatu członkom Stowarzyszenia.

Kontakt telefoniczny: Ryszard KELLER tel. kom. 605 625 899 lub e-mail r.keller@op.pl

Wraz z dokumentami /certyfikatami/przesłana zostanie informacja jak należy wypełnić dokument i kolejność numerów z odpowiednim załącznikiem ewidencyjnym i zasadami rozliczania.