Prezes

Gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław F. Woźniak

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Urodził się 4 października 1946 roku w Pruszczu. Służbę wojskową rozpoczął w roku 1964 jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. W 1967 roku promowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Służył w 32 Pułku Zmechanizowanym oraz w 4 Pułku Artylerii 8 Dywizji Zmechanizowanej. Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1974) został skierowany do pracy w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP.

W latach 1980-1984 zastępca attache wojskowego, morskiego i lotniczego w Londynie. Od roku 1987 attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy w Waszyngtonie.

Po powrocie do kraju w 1990 był szefem Biura Studiów i Analiz Wojskowych Służb Informacyjnych, a następnie przez trzy lata (1993-1995) – dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Główny autor polskiego dokumentu prezentacyjnego programu „Partnerstwo dla Pokoju”. W roku 1993 mianowany na stopień generała brygady.

Od 1 kwietnia 1995 do 30 września 1997 roku, w stopniu generała dywizji (major general), dowodził Tymczasowymi Siłami Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) – w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ – uzyskując najwyższe oceny za profesjonalne kierowanie ponad 5-tysięcznym kontyngentem międzynarodowym, w skład którego wchodziły wydzielone pododdziały z 12 państw. Był drugim polskim generałem w ponad 50 letniej historii ONZ, Szefem Misji, dowodzącym siłami pokojowymi tej organizacji.

W latach 2000 – 2004 attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy w Moskwie.

Absolwent podyplomowych studiów: wojskowej służby zagranicznej SG WP, bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych przy  Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk wojskowych.

Jako dyplomata był zapraszany do wygłaszania wykładów w Akademii Sił Powietrznych oraz Akademii Wojennej Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych.

Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami zagranicznymi, w tym: Krzyżem Komandorskim Republiki Libanu, Krzyżem Oficerskim Legii Zasługi USA, Złotym Medalem Patriarchy Jerozolimy oraz Orderem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W latach 2004 – 2006 był Dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

4 października 2006 roku, po 42 latach służby i osiągnięciu górnej granicy wieku emerytalnego, przeszedł w stan spoczynku.

Z dniem 3 marca 2007 r. objął obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Żona Ewa, dzieci: Monika, absolwentka UW i  Piotr  –  SGH.

Zainteresowania: stosunki międzynarodowe, historia wojskowości, szybownictwo.