płk Marek MACKIEWICZ

Marek1Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2013 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z koła nr 8 w Warszawie ś.p. płk w st. spocz. Marek MACKIEWICZ. Przeżył lat 66. Urodził się 26 czerwca 1947 roku w Kożuchowie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Łączności w Zegrzu. Służbę wojskową rozpoczął w jednostkach rozpoznania radioelektronicz-nego. W latach 1978-79 służył w Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie, w latach 1986-1988 zastępca Attaché Obrony w Londynie, w latach 1992-96 Attaché Obrony w Helsinkach. W stan spoczynku przeszedł w 1998 roku.
Społeczniki, aktywny członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, członek Zarzadu Koła Nr 8 w Warszawie. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem Oficera, przyjaciela i kolegę którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Cześć Jego pamięci