Siedziba i władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zarząd Główny,
Al. Niepodległości 141 ,02-570 Warszawa
tel./fax/ (+48) 261 842 456,                tel. (+48) 261 842 446
Pokój nr 521, 522 – dyżury w czwartki od 10.00 do 12.00
e-mail ZG: skmponz@jmdi.pl

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Koło
1 prezes Stanisław WOŹNIAK 16 – Warszawa
2 wiceprezes Artur ARTECKI 43 – Biała Podlaska
3 wiceprezes Ryszard KELLER 1   – Bydgoszcz
4 wiceprezes Jerzy KUROWSKI 18 – Koszalin
5 wiceprezes Waldemar WOJTAN 7   – Warszawa
6 sekretarz generalny Józef CZYŻOWSKI 7   – Warszawa
7 skarbnik Krzysztof ADAMCZYK 7   – Warszawa
8 członek prezydium Waldemar BARANOWSKI 7   – Warszawa
9 członek prezydium Jan SZCZĘSNY 8 – Warszawa
10 członek Ryszard GARDY 7 – Warszawa
11 członek Krzysztof KLIMASZEWSK 16 – Warszawa
12 członek Adam CICHOSZ 33 – Kraków
13 członek Jan DOMAŃSKI 41 – Drawsko Pomorskie
14 członek Kazimierz JÓŹWIAK 50 – Lublin
15 członek Czesław RZEPKA 37 – Ostróda
16 członek Andrzej KOBIELSKI 47 – Warszawa
17 członek Edward KOWALEWSKI 45 – Radom
18 członek Jerzy LESICKI 5 – Wrocław
19 członek Eugeniusz LIPERT 40 – Łódź
20 członek Edward ŁAKOMY 25 – Opole
21 członek Dariusz STĘPIEŃ 9   – Kielce

Główna Komisja Rewizyjna:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko   Koło
1. przewodniczący Tadeusz Leszczyński   7 – Warszawa
2. zastępca Janusz Jaroszewski   40 – Łódź
3. sekretarz Alicja Żołnierczyk   16 – Warszawa
4. członek Tadeusz Daukszewicz   24 – Piła
5. członek Eugeniusz Trzciński   1 – Bydgoszcz