Siedziba i władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zarząd Główny,
Al. Niepodległości 141 ,02-570 Warszawa
tel./fax/ (+48) 261 842 456,                tel. (+48) 261 842 446
Pokój nr 521, 522 – dyżury zawieszone do odwołania
e-mail ZG: skmponz@jmdi.pl

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Koło
1 prezes Stanisław WOŹNIAK 16 – Warszawa
2 wiceprezes Artur ARTECKI 43 – Biała Podlaska
3 wiceprezes Ryszard KELLER 1   – Bydgoszcz
4 wiceprezes Jerzy KUROWSKI 18 – Koszalin
5 wiceprezes Waldemar WOJTAN 7   – Warszawa
6 sekretarz generalny    –
7 skarbnik Krzysztof ADAMCZYK 7   – Warszawa
8 członek prezydium Waldemar BARANOWSKI 7   – Warszawa
9 członek 7   –
10 członek Marek BUCHOLSKI 27 – Przemyśl
11 członek
12 członek Adam CICHOSZ 33 – Kraków
13 członek Jan DOMAŃSKI 41 – Drawsko Pomorskie
14 członek Kazimierz JÓŹWIAK 50 – Lublin
15 członek Leszek KAZNOWSKI 22 – Grudziądz
16 członek Andrzej KOBIELSKI 47 – Warszawa
17 członek Edward KOWALEWSKI 45 – Radom
18 członek Andrzej LAZAREK 5   – Wrocław
19 członek Eugeniusz LIPERT 40 – Łódź
20 członek Edward ŁAKOMY 25 – Opole
21 członek Dariusz STĘPIEŃ 9   – Kielce

Główna Komisja Rewizyjna:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko   Koło
1. przewodniczący Tadeusz Leszczyński   7 – Warszawa
2. zastępca Henryk Janus   5 – Wrocław
3. sekretarz Janusz Jaroszewski   40 – Łódź
4. członek Tadeusz Daukszewicz   24 – Piła
5. członek