płk Edward Potocki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2016 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega prezes koła nr 33 w Krakowie  ś.p. płk w st. spocz. Edward Potocki.  Przeżył 66 lat.
Większość aktywności zawodowej związał ze służba wojskową pełnioną w różnych jednostkach Wojska Polskiego w stopniu od szeregowego do pułkownika. Uczestnik misji pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym m.in. złotym Krzyżem Zasługi, złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej aktywnie działał w organizacjach zrzeszających żołnierzy rezerwy. Pełnił w nich zaszczytne funkcje w tym członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Przez dwie kadencje był prezesem Koła Nr 33 SKMP ONZ w Krakowie wchodząc jednocześnie w skład Zarządu Federacji Służb Mundurowych Małopolski. Pełnił także funkcję wiceprezesa Małopolskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Będąc w rezerwie aktywnie działał na rzecz wychowania patriotycznego i propagowania historii i tradycji Wojska Polskiego wśród młodzieży. Działał także w organizacjach wspierających osoby potrzebujące pomocy takich jak „Prometeusz” i „Gorące Serca”. Za ofiarną prace społeczną wyróżniany i odznaczany wieloma honorowymi medalami organizacyjnymi i samorządowymi w tym medalem krakowskim „Honoris Gratia”.
Cześć Jego Pamięci.