płk dr Jerzy Tomasz Limanowski

SP płk LimanowskiZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 4 marca 2016 roku na wieczną wartę odszedł nasz Kolega płk w st. spocz. dr inż. Jerzy Tomasz Limanowski prezes Koła Nr 47 w Akademii Obrony Narodowej. Przeżył 66 lat.
Większość aktywności zawodowej związał ze służbą pełnioną w różnych jednostkach Wojska Polskiego w stopniu od szeregowego do pułkownika. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu – promocja 1971 rok. W latach 1971-79 służył na różnych stanowiskach dowódczo-sztabowych w jednostkach rozpoznania Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1981 roku ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP, w której następnie rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową.
W 1989 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w zakresie sztuki wojskowej, specjalność taktyka. Kierował Zakładem Misji Pokojowych na Wydziale Wojsk Lądowych ASG.
31 sierpnia 2002 roku – po 35 latach zakończył zawodową służbę wojskową.
W latach 2011-2013 – adiunkt w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Obrony Narodowej a od 1 lipca 2013 roku – adiunkt-kierownik Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN.
Wielokrotny uczestnik Misji pokojowych:
1977 – UNEF II Egipt;
1992-1993 – UNPROFOR b. Jugosławia;
1995-1996 – UNIKOM Kuwejt;
1999-2000 – MONUC Kongo;
2002 – misja OBWE Macedonia.
Społecznik, aktywny członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, członek Zarządu Głównego, prezes Koła Nr 47 w Akademii Obrony Narodowej. Żegnamy z głębokim żalem i smutkiem oficera, przyjaciela i kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Cześć Jego pamięci!