SPOTKANIA OPŁATKOWE

Kraków: Spotkanie opłatkowe w kole Nr 33 SKMP ONZ w Krakowie zakończyło okres świąteczno-noworocznych wizyt i składania życzeń na nadchodzący Nowy 2011 Rok.

W tym roku dzień ten spędziliśmy wspólnie z członkami 13 koła Związku Byłych Żołnierzy WP. Spotkanie nasze miało uroczysty charakter. Przybyła na nie z-ca prezydenta m. Krakowa Pani Elżbieta Lęcznarowicz, która decyzją ZG stowarzyszenia z grudnia 2010r, została odznaczona medalem „Za Zasługi” dla SKMP ONZ. Gwoli ścisłości p. prezydent jest honorowym członkiem naszego stowarzyszenia. W obecności p. prezydent medale „Za Zasługi” dla SKMP ONZ z rąk prezesa koła oraz kol. Zenona Jerzakowskiego, również członka ZG, otrzymali kol. kol. Andrzej Smyt, Czesław Mitkowski, Arkadiusz Bednarczyk, Stefan Łucki, Andrzej Wyszkowski, Zdzisław Ostróżka, Mieczysław Lenartowicz i Stanisław Balawender. Wręczone zostały również zaległe dyplomy z okazji okrągłych rocznic urodzin i certyfikaty uczestnictwa w misjach pokojowych. Kol. Jan Kwaśny otrzymał legitymację członkowską SKMP ONZ. Pani Elżbieta Lęcznarowicz w swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała za przyznane jej wyróżnienie, obiecała dalszą pomoc i współpracę z naszym kołem. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd przy wigilijnym stole oraz życzeniami kolejnego spotkania w tym samym gronie.

W okresie świąteczno-noworocznym członkowie Koła 33 SKMP ONZ w Krakowie składali życzenia i brali udział w spotkaniach opłatkowych zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń. W dniu 14.12.2010r na spotkaniu opłatkowym w Fundacji pomocy dzieciom „Prometeusz” jej Prezydent, Kawaler Orderu Uśmiechu, Wiesław Ibek w obecności około czterystu zaproszonych gości i sponsorów otrzymał z rąk kol. Edwarda Potockiego, członka ZG SKMP ONZ medal „Za Zasługi” dla naszego stowarzyszenia. Medal został przyznany przez ZG w grudniu ub. r. Z kolei Prezes Koła 33 w Krakowie otrzymał przyznany przez Fundację dyplom i medal „Serce za Serce”. Medal wręczył Prezes Zarządu Fundacji, b. rektor Politechniki Krakowskiej prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga.

W dniu 20.12.2010r dowódca 6 BPDes gen. bryg. Bogdan Tworkowski otrzymał od naszych przedstawicieli życzenia świąteczne oraz list gratulacyjny z okazji awansu na stopień generała.

Spotkanie opłatkowe w 2 Korpusie Zmechanizowanym połączono sali tradycji z nowo otwartą ekspozycją dot. Historii misji pokojowych ONZ i udziału w nich żołnierzy garnizonu krakowskiego. Nasi koledzy uczestniczyli również w spotkaniach opłatkowych w kole rezerwy „Podchalańczyków” oraz woj. Zarządzie Rencistów Policyjnych i Małopolskim Zarządzie Żołnierzy WP.

Bardzo miłym akcentem zakończyło się kolędowanie dzieci z zespołem „Promyki Krakowa”, na które członkowie naszego koła zaproszeni zostali z wnukami. Dyrektor zespołu Roma Krzemień-Doniec, honorowa członkini SKMP ONZ, otrzymała przyznany przez ZG, medal „Za Zasługi” dla stowarzyszenia a dyplomami wyróżnione zostały panie Ewa Nowicka, Jolanta Wcisło i Amiko Tovari z Zarządu zespołu. Kolędowanie odbyło się 6.01.2011r w Dworku Białoprądnickim w Krakowie a medal i dyplomy w obecności około dwustu osób wręczali członkowie ZG SKMP ONZ kol. kol. Zenon Jerzakowski i Edward Potocki.

Jedno z interesujących i miłych spotkań odbyliśmy w dowództwie Wojsk Specjalnych z gen. bryg. Piotrem Patalongiem. Poza życzeniami świąteczno-noworocznymi dowódca otrzymał list gratulacyjny z okazji wyznaczenia na stanowisko i awansu na stopień generała. Przekazaliśmy również album n.t. udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ a generał obiecał, że chętnie spotka się z „misjonarzami” i przedstawi, na ile pozwoli tajemnica, obecne działania wojsk specjalnych. A jak zaznaczył, jest co opowiadać.

Ze względu na ograniczone możliwości czasowe z wielu zaproszeń nie mogliśmy skorzystać ale wszystkim bliskim i sympatykom naszego koła przekazaliśmy życzenia świąteczno-noworoczne.

Opole: Podsumowanie działalności Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu połączono z częścią towarzysko- noworoczną. W I części tzw. zebraniowej, prezes Koła dokonał treściwego podsumowania naszej działalności w 2010 r. Wymienił kilkanaście najważniejszych przedsięwzięć , które zrealizowali w mijającym roku nasi członkowie.

Tradycyjnie przyjęto kolejnych członków . W nasze szeregi wstąpił gen.bryg.rez. Edward Szwagrzyk – b. dowódca 10 SDZ, uczestnik misji w Kosowie. Prezes Koła dokonał uroczystego wręczenia medali SKMP. Otrzymali je: Jan Gołębiowski, Witold Filipowski, Andrzej Dominiak, Jan Kubica, Eugeniusz Niedźwiecki, Jan Rehlis, Ryszard Rykalski, Andrzej Kućmierz, Henryk Kaczmarek, Piotr Wróblewski, Jan Zięciak, Zdzisław Kowal, Henryk Magosz, Patryk Moraczewski, Janusz Jasiulek, Stanisław Gaweł, Edward Łakomy. Medalem pamiątkowym Koła nr 25 uhonorowany został kol. Zdzisław Środa , a Certyfikatem Andrzej Sławiński. Prezes Koła wyróżnił listami pochwalnymi n/w kolegów: Andrzej Kućmierz , Ryszard Szpon , Kazimierz Suchiński , Jan Kubica ,Wiesław Stebelski , Jan Zięciak , Tadeusz Ptasznik , Józef Kwiecień , Jerzy Erlichowski , Leszek Kamiński. Podziękowania za pomoc i wsparcie dla naszego Koła otrzymali : płk Stefan Szelka – honorowy członek Koła , mgr Janusz Olechnowicz – st. wizytator ds. obronnych Kuratorium Oświaty oraz Dariusz Pakuła z WSzW Opole. Zgłoszono propozycje do rocznego planu zamierzeń na 2011 r. Prezes przedstawił najważniejsze zadania , jakie czekają nas w przyszłym roku – roku zjazdowym oraz poprawki do Statutu , jakie w imieniu Zarządu zgłosił do ZG SKMP. Poinformował o swej rozmowie z nowym dowódcą 10 Brygady Logistycznej , który objął obowiązki kilka dni temu. Część druga spotkania upłynęła pod znakiem wspomnień przy projekcji tegorocznych wydarzeń udokumentowanej na stronie internetowej Koła , złożeniu życzeń świąteczno-noworocznych przy lampce szampana oraz przyśpiewkach duetu : kol. R. Rykalski z p. Sabiną. Prezes poinformował , iż przekazał życzenia dla naszych kolegów aktualnie przebywających na misji w Afganistanie / S. Gaweł i G. Danowski / oraz o życzeniach dla członków Koła , ich rodzin i dla sympatyków, zamieszczonych na stronie internetowej naszego Koła.

Bydgoszcz: Jak co roku mesa oficerska w Bydgoszczy była w dniu 18.12.2010 miejscem tradycyjnego spotkania członków Koła nr 1 SKMPONZ. Gościem honorowym był Prezes Zarządu Głównego Pan gen. bryg. dr Stanisław Wozniak , oraz koledzy z ZG – Roman Guła i Tadeusz Sąsiadek. W scenerii żołnierskich pamiątek ze służby, w tym w misjach pokojowych i stabilizacyjnych wielu członków naszego koła uhonorowano dyplomami i medalami nadanymi przez Z.G. SKMPONZ. W gronie uhonorowanych znaleźli się byli dowódcy kontyngentów – płk Andrzej Wesołowski, płk Mieczysław Spławski i płk Piotr Lemanowicz. Wręczone zostały medale najstarszym uczestnikom misji – st.sierż. Tadeuszowi Wąsowskiemu/1952 Korea/, płk. Prof. Bronisławowi Zacharze /Korea i Egipt/ oraz płk Janowi Marcowi/Korea/. W swoim wystąpieniu gen Wozniak przedstawił aktualny stan „kondycji” naszego Stowarzyszenia oraz przekazał podziękowanie za wsparcie naszych działań skierowane do płk Marka Nowaka z Inspektoratu Wsparcia SZ i ppłk Piotra Jarosza z POW. Część opłatkową celebrował ks. prałat płk Józef Kubalewski.

Siedlce: W dniu 17.12.2010r. w Kole nr 42 Siedlce odbyło sie opłatkowe spotkanie weteranów misji pokojowych ONZ, połączone z odznaczeniem przez Prezesa Koła Irka Chodowiec, zasłużonych w działalności społecznej członków naszego Koła. Medalami zostali uhonorowani n/w koledzy: Przegaliński Wiesław, Ułanowski Paweł, Dunajewski Grzegorz, chorąży Kurenda Bohdan, st.szer.zaw.Karolewski Marcin oraz st. szer.zaw.Osypiuk Grzegorz. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy wspomnieniach z odbytych misji ,oraz przy śpiewie kolęd. Członkowie koła na zakończenie wigilijnego spotkania złożyli serdecznie życzenia Bożo-Narodzeniowe, oraz Noworoczne na ręce Prezesa Koła dla Zarządu Głównego SKMPONZ.

Opr. I.Chodowiec

Radom: W dniu 21.12.2010r w Kasynie Wojskowym 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz kadry i pracowników wojska 42 Bazy. Na zaproszenie Dowódcy 42 BLotSz płk pil.Adama Ziółkowskiego w spotkaniu wigilijnym uczestniczyła delegacja koła nr 45 Radom. Przesłał: E.Kowalewski

Wrocław: W dniu 17.12.2010r. w sali byłego kasyna przy ul. Hallera we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe członków koła nr 5 Wrocław. Jak zawsze spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a w tym roku miało wyjątkowo ekumeniczny charakter. Na spotkaniu wystąpił wojskowy chór prawosławny. Wręczono certyfikaty uczestnika misji oraz medale dla zasługi SKMP ONZ. Za komentarz niech posłuży materiał do którego obejrzenia zapraszam wszystkich. Zdjęcia i obróbka: Sławomir Szkrobol.
Warszawa: 14.12.2010. Z udziałem ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha oraz szefa Sztabu Generalnego generała Mieczysława Cieniucha odbyła się uroczysta wigilia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli dowódcy, kadra i pracownicy wojska Dowództwa Operacyjnego oraz zaproszeni goście wśród nich: wiceminister obrony narodowej Zbigniew Włosowicz, przedstawiciele ministerstwa, dyrektorowie departamentów Biura Bezpieczeństwa Narodowego Kazimierz Sikorski i Lech Konopka, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Stanisław Wziątek, Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO poseł Jadwiga Zakrzewska, Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński, komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. Romuald Ratajczak, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, a także przedstawiciele duszpasterstwa polowego różnych obrządków. Nie zabrakło również rodzin żołnierzy służących poza granicami kraju oraz pierwszego Dowódcę Operacyjnego generała broni Henryka Tacika. Zgromadzonych gości oraz kadrę dowództwa przywitał gen. broni Edward Gruszka, który podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia. W swoim wystąpieniu Dowódca Operacyjny złożył życzenia zgromadzonym oraz tym żołnierzom, „którzy na różnych misjach, a w szczególności w Afganistanie niosą pokój i bezpieczeństwo”. „Oby Święta Bożego Narodzenia były radosne, spokojne i przyniosły wypoczynek od trosk dnia codziennego” – życzył dowódca.
Następnie głos zabrał minister obrony narodowej Bogdan Klich. Minister podziękował kadrze Dowództwa Operacyjnego za wykonaną pracę podczas kończącego się roku. Jak podkreślił minister: „Dowództwo Operacyjne jest stabilnym filarem naszych sił zbrojnych. Filarem, na którym można budować”. Minister życzył zgromadzonym, aby zbliżające się święta były okresem odpoczynku i radości.
Spotkanie zakończyło się wspólnym przełamywaniem opłatka oraz spożyciem wigilijnych potraw. Podczas uroczystości wysłuchano kolęd w wykonaniu chóru Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.
W uroczystości z ramienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia brał udział kol. Tadeusz Sąsiadek.

Warszawa, koło nr 8:
W dniu 11.12.2010 r. na terenie kawiarni przychodni lekarskiej WAT odbyło się spotkanie opłatkowe członków koło nr 8 SKMP ONZ dzielnicy Warszawa – Bemowo. Podczas uroczystego obiadu rozmawiano o naszym udziale w misjach pod sztandarami ONZ, wspominano przyjaciół z którymi uczestniczyliśmy w operacjach przywracaniu pokoju i kolegów ze służby wojskowej. Omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem koła oraz dyskutowano o dalszych losach Ustawy o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych. W krótkim wystąpieniu prezes koła złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia z okazji zbliżających się świąt i nowego roku. Na zakończenie kol. Janusz Goraszczenko wręczył certyfikaty uczestnika Misji Pokojowej i Stabilizacyjnej, a wyróżniający się członkowie koła zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami ” Za Zasługi dla SKMP ONZ „.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.