płk dr Andrzej Wyszkowski

Andrzej WyszkowskiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 listopada 2012r. odszedł na wieczną służbę nasz kolega z koła nr 33 w Krakowie  ś.p. płk w st. spocz. dr Andrzej Wyszkowski.  Przeżył 84 lata.
Był oficerem Berlińskiego Pułku Piechoty w Ciecha-nowie, 5 Pułku Artylerii Lekkiej w Chełmie Lubelskim. Od 1960 roku służył w organach WSW (obecnie Żandarmeria Wojskowa). W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie obronił pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej pracował, jako adiunkt w Cen-trum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, a następnie wicekurator ds. obronnych w Nowym Sączu. Uczestnik misji pokojowej na Bliskim Wschodzie, od 2000 roku członek SKMP ONZ, wieloletni wiceprezes krakowskiego Koła. Za wzorową służbę wojskową, pracę w oświacie i działalność społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Cześć Jego Pamięci