ŚWIĘTO AKADEMII I PODCHORĄŻYCH WAT

Inauguracja Święta Akademii i Dnia Podchorążego rozpoczęła się 28 listopada mszą w intencji podchorążych WAT w kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w War­szawie. Główne obchody Święta miały miejsce 29 listopada. W sali kinowej Klubu WAT odbyła się uroczystość zorganizowana przez Rektora-Komendanta i Senat WAT, na którą przybyli m.in. sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek, szef Depar­tamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. broni Lech Konopka oraz generałowie WP, rektorzy uczelni warszawskich, duchowieństwo, przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży granicznej, władze samorządowe dzielnicy Bemowo oraz dyrektorzy i przedstawiciele organizacji naukowych i przemysłowych współpra­cujących z WAT. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezento­wał ppłk (r) dr Julian KRÓLIKOWSKI. W trakcie uroczystości wprowadzono poczet sztandarowy Akademii, odegrano hymn państwowy. Rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK powitał gości i w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim pracownikom naukowym, technicznym, admi­nistracyjnym i obsługi, doktorantom oraz studentom za aktywną pracę, trud i poświę­cenie na rzecz uczelni. Najbardziej zasłużonym osobom zostały wręczone odzna­czenia, nagrody i wyróżnienia. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dnia Podchorążego, symboliczną władzę w Akademii przejęli podchorążowie i studenci cywilni. W drugiej części uroczystości odbył się koncert symfoniczny „Gloria Polonica” Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA, którego sponsorem było Ministerstwo Obrony Na­rodowej. Goście mogli obejrzeć interesującą wystawę okolicznościową, na której za­prezentowano najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników naukowych WAT, w tym bezzałogowy samolot rozpoznawczy OSA.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.