Stowarzyszenie członkiem The World Veterans Federation (WVF)

W dniach 18-22 listopada 2012 r. w Jordanii odbyło się 27. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Weteranów (World Veterans Federation, WVF). Światowa Federacja Weteranów założona w 1950 r. w Paryżu jest największą międzynarodową organizacją kombatancka, działająca pod patronatem ONZ. Skopia 170 stowarzyszeń z 93 państw i reprezentuje ok. 30 milionów weteranów.
W zgromadzeniu wzięła udział delegacja polska z p.o. kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Stanisławem Ciechanowskim, prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr. Stanisławem F. Woźniakiem, prof. Mieczysławem Szostkiem z Światowego Związku Armii Krajowej oraz płk w st. spocz. Stanisławem Całką i prof. Jackiem Wilczurem ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Podczas obrad Zgromadzenia na członka Federacji przyjęto przez aklamację działające w Polsce od 1999 r. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omawiano również możliwość zorganizowania w naszym kraju jednego ze światowych kongresów Federacji. Podczas obrad przewodniczący WVF Datuk Abdul Hamid Ibrahim z Malezji bardzo wysoko ocenił wizytę Zarządu Federacji w Polsce we wrześniu b.r. Z kolei w swoim przemówieniu p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dziękując Zarządowi Federacji za zaproszenie, podkreślił wagę międzynarodowej współpracy w ramach WVF, która przyczynia się do wzmocnienia współdziałania między środowiskami kombatantów i weteranów a instytucjami rządowymi. Stwierdził, iż Polska buduje system kompleksowej opieki nad weteranami, czego wyrazem jest chociażby przyjęta ustawa o weteranach misji poza granicami państwa oraz plany nowelizacji prawa dotyczącego kombatantów II wojny światowej oraz okresu powojennego. p.o. kierownika Urzędu podziękował za przyjęcie do Federacji polskiego stowarzyszenia, reprezentującego „niebieskie berety”, podkreślając doświadczenie kierującego nim gen. bryg. w st. spocz. dr. Stanisława Woźniaka, znanego wielu uczestnikom Zgromadzenia Ogólnego z czasów, kiedy w latach 1995-1997 dowodził ponad pięciotysięcznymi Tymczasowymi Siłami Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) w skład, których wchodziły kontyngenty wojskowe z dwunastu państw. Jan Stanisław Ciechanowski wyraził także ponownie gotowość Polski do zorganizowania jednego z najbliższych kongresów Światowej Federacji Weteranów.
Zgromadzenie Ogólne wybrało na kolejną kadencję przewodniczącym WVF Datuka Abdula Hamida Ibrahima.
Podczas pobytu w Jordanii polska delegacja została przyjęta przez ambasadora RP w Ammanie Krzysztofa Bojko, który uczestniczył wraz z attaché Obrony ppłk. Tomaszem Hauzerem w otwarciu Zgromadzenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.