Spotkanie weteranów z młodzieżą w szkole w Głubczycach

W dniu 24.09.2012 r. na zaproszenie dyrektora z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach spotkali się weterani działań poza granicami państwa. W dwu godzinnym spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ płk Edward Łakomy – członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu i st. chor. sztab. Stanisław Gaweł z opolskiego Koła oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec’’, z którym opolskie Koło współpracuje.
W pierwszej części spotkania, płk Łakomy przedstawił historię udziału żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych, omówił zadania, jakie Polacy realizowali w poszczególnych misjach, przybliżył słuchaczom ich charakter i przebieg. Następnie omówił zadania, jakie w misjach realizowali żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, odwołując się do własnych wspomnień z misji w Egipcie (UNEF II). Swoją prelekcję zilustrował materiałami prezentowanymi na stronie internetowej opolskiego Koła http://www.skmponz.opole.pl/. W dalszej części spotkania płk Łakomy nawiązując do przypadających w przyszłym roku – 60. rocznicy udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych, 40. rocznicy udziału zwartych pododdziałów w tym żołnierzy Garnizonu Opole w tych misjach oraz 25 – rocznicy przyznania Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla, przedstawił przedsięwzięcia Koła nr 25 uświetniające te wydarzenia (m.in. wmurowanie tablicy pamiątkowej oraz sesję popularno- naukowa w Instytucie Politologii UO).
W drugiej części spotkania, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie, kol. Stanisław Gaweł wspominając swoją niebezpieczną służbie, mówił o kulturze i obyczajach tamtych społeczeństw. Ciekawe wspomnienia ilustrował pamiątkami przywiezione z tych krajów.
Na zakończenie spotkania płk Edward Łakomy wręczył wicedyrektorowi szkoły Pani mgr Ilonie Klepackiej album o udziale żołnierzy polskich w misjach zagranicznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.