Sejmowa Komisja Obrony Narodowej o weteranach

Głównym tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 17 kwietnia br. był stan wdrażania przepisów ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
Sekretarz stanu Czesław Mroczek poinformował Komisję, iż „wdrażanie przepisów ustawy o weteranach działań poza granicami kraju odbyło się poprzez działania legislacyjne (12 rozporządzeń wykonawczych) oraz działania wspierające (m.in.: specjalną podstronę internetową oraz infolinię, współpracę ze stowarzyszeniami, czy zajęcia informacyjno-szkoleniowe)”.
Jak zaznaczył wiceminister Mroczek resort obrony wyszedł poza zakres ustawy inicjując prace nad powstaniem Centrum Żołnierza – Weterana Misji Zagranicznych w Warszawie. Centrum, które ma zostać oddane pod koniec 2014 roku, ma służyć pomocą i konsultacją, prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną oraz utrwalać pamięć o weteranach.
Sekretarz stanu poinformował również, że w ministerstwie został powołany zespół roboczy z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń weteranów oceniający obowiązującą ustawę i wypracowujący postulaty na przyszłość. Aktualne problemy związane z ustawą o weteranach to przede wszystkim: kwestie formalne (dostęp do dokumentów i udowodnienie statusu), zakres misji objętych ustawą, czy doprecyzowanie w ustawie kwestii dostępu do leków i wyrobów medycznych.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych płk Sławomir Filipczak poinformował, że do 31marca 2013 roku wydano 6645 decyzji o statusie weterana oraz 350 decyzji weterana poszkodowanego. Wniosków odmownych było odpowiednio 45 oraz 178. Wydano 5888 legitymacji weterana i 325 legitymacji weterana poszkodowanego.
Tłumacząc kwestie odmów wiceminister Mroczek wyjaśnił, że jedną z podstawowych przesłanek przyznania statusu weterana-poszkodowanego jest zaistnienie poszkodowania ściśle związanego z zadaniami bojowymi. Nie spełnienie tej przesłanki powoduje odmowę. Z kolei w odniesieniu do statusu weterana, główną przesłanką odmowną jest udział żołnierzy w komisjach rozjemczych, czyli tych nie objętych ustawą.
Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele stowarzyszeń przyznali, że ogólna ocena funkcjonowania ustawy jest pozytywna. Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ dr Stanisław Woźniak przyznał jednak, że ustawa powinna objąć również uczestników komisji rozjemczych z lat 50. w Korei i Indochinach, a także powinny zostać złagodzone kryteria dla uczestników pierwszych misji w kwestii przyznawania im statusu weterana-poszkodowanego. Z kolei Tomasz Kloc ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju podkreślił, że ukłonem w stronę weteranów byłoby skrócenie terminów realizowanych wniosków w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. „Przewlekłość terminów powoduje frustracje wśród weteranów” – podkreślił.
Na koniec posiedzenia przewodnicząca temu posiedzeniu poseł Jadwiga Zakrzewska poprosiła resort obrony o stały monitoring nad ustawą, dalsze konsultacje ze stowarzyszeniami i ocenę możliwości wdrożenia przedłożonych postulatów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.