Doktorat honoris causa AON dla Adama Daniela Rotfelda

18 kwietnia br. prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld został uhonorowany przez Akademię Obrony Narodowej tytułem doktora honoris causa.
W uroczystości uczestniczyli m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisław Koziej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr Stanisław Walicki wraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciele szefa Sztabu Generalnego WP i dowództw Sił Zbrojnych RP, rektorzy polskich uczelni, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Beata Wojna, władze samorządowe, dowódcy jednostek, przedstawiciele ordynariatów polowych oraz władze, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy i studenci AON. SKMP ONZ reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Waldemar Wojtan.
Sylwetkę profesora Rotfelda przedstawił dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Maciej Marszałek, laudację wygłosił promotor honorowego doktoratu prof. dr hab. Jacek Pawłowski, w której przytoczył opinie o laureacie m.in. takich autorytetów jak Timothy Garton Ash czy Teresa Torańska. – Adama Daniela Rotfelda niewątpliwie należy zaliczyć do, nie tak licznego w Polsce, grona uczonych-polityków, którzy spotykają się z powszechną aprobatą.
W imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego gratulacje byłemu ministrowi spraw zagranicznych złożył prof. Stanisław Koziej – Pan prezydent bardzo ceni sobie opinie profesora i w ważnych momentach dla Polski zasięga jego rady – powiedział szef BBN, który jednocześnie pogratulował Senatowi Akademii Obrony Narodowej podjęcia uchwały o wyróżnieniu dyplomaty.
Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr Stanisław Walicki, który odczytał list od ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Słowa uznania za pośrednictwem rektora-komendanta AON przekazała również minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.
Na koniec głos zabrał sam laureat. Jego okolicznościowy wykład, wydany również przez AON w formie książkowej, poświęcony był procesom ciągłości i zmiany w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Uroczystość, z udziałem Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego i pocztu sztandarowego AON, miała niezwykle podniosły charakter.
Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – politolog, prawnik, dyplomata i nauczyciel akademicki. Jest specjalistą z zakresu prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Związany od 2003 roku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w 2005 roku został szefem polskiej dyplomacji. Ekspert struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO, od 2008 roku współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Jest wykładowcą akademickim, wieloletnim pracownikiem i współpracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autorem ponad 450 publikacji naukowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.