Obchody Międzynarodowego Dnia Weterana Misji Pokojowych ONZ – 2010

Warszawa: W tym roku Międzynarodowe obchody Dnia Weterana Misji Pokojowych ONZ n- 29 maja miały w Warszawie charakter skromniejszy, niż w latach poprzednich. Niemniej jednak w porównaniu z tamtymi latami, uczestniczyła w nich liczniejsza grupa kombatantów – uczestników Misji Pokojowych, aniżeli miało to miejsce w roku minionym. Główne uroczystości z udziałem asysty wojskowej odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozpoczęły je wystąpienie prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisława WOŹNIAKA, który m.in. stwierdził, że począwszy od 1953 r. w Międzynarodowych Misjach Pokojowych służyło około 70 tysięcy Żołnierzy Wojska Polskiego.

Generał WOŹNIAK podkreślił, że w misjach tych służyć będziemy nadal, jakkolwiek ostatnio, nasze jednostki pozostające w służbie ONZ od wielu lat, wycofane zostały do kraju z Syrii, Libanu i Czadu.

Generał WOŹNIAK w serdecznych słowach powitał przybyłych na uroczystości gości i po nim zabrała głos pani Mariola RATSCHKE z Biura ONZ w Warszawie, która odczytała posłanie Sekretarza Generalnego ONZ BAN KI-MOONA wystosowane do kombatantów na okoliczność tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ.

Podziękował on dawnym uczestnikom Misji za służbę na rzecz pokoju i jednocześnie przypomniał, że w służbie dla pokoju wiele kobiet i mężczyzn przypłaciło życiem.

Następnie zabrał głos Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. minister Stanisław KOZIEJ, który w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że udział Wojska Polskiego w Międzynarodowych Misjach Pokojowych, Stabilizacyjnych i Rozjemczych jest konkretnym wkładem Polski na rzecz światowego pokoju.

Minister Stanisław KOZIEJ był pierwszym tej rangi politykiem, który zaszczycił swoją obecnością obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Następnie, po tych wystąpieniach odbyła się ceremonia składanie wieńców, które złożyli : prezes SKMP ONZ gen. bryg. dr Stanisław WOŹNIAK, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen.bryg. Stanisław KOZIEJ, Mariola RATSCHKE – wieniec od Sekretarza Generalnego ONZ BAN KI-MOONA, dziekan wojskowego korpusu dyplomatycznego w Warszawie płk Corsten RASMUSEN, pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego Tomasz PIETRUSIEWICZ, wieniec od pani prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz złożyli przedstawiciele Straży Miejskiej, Krzysztof SIKORA – radca generalny koordynator w MON, p. Stanisław MALINOWSKI z Fundacji Sevice Pacis, dyrektor Liceum im. Królowej Jadwigi Radna Szczęsna, przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej a także reprezentacje dzielnicy Warszawa Śródmieście oraz dzielnicy Warszawa Praga Południe.

Płk Roman STEFAŃSKI złożył wieniec od Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystości na Placu Marszałka Piłsudskiego uczestniczyli attache wojskowi m.in. Danii, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych A.P., Republiki Czeskiej i RFN.

Ceremonia składania wieńców zakończyła uroczystości.

Hejnalista – trębacz zakończył ją odegraniem starej polskiej piosenki wojskowej – „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie ”

Szczecin: W dn 22.05.2010 na strzelnicy Bezrzecze odbyło się zebranie Koła nr 19 SKMP ONZ w Szczecinie. Liczny udział wzięli członkowie Koła wraz z rodzinami. Była grochówka, kiełbaski, pieczone kurczaki i inne smakołyki. Atmosfera spotkania była miła i rodzinna. Złożyliśmy życzenia urodzinowe naszym kolegom ppłk Wojciechowi Przygodzkiemu i Ryszardowi Prabuckiemu. Wszyscy członkowie Koła nr 19 otrzymali piękne CERTYFIKATY (z podpisem Prezesa ZG – gen Stanisława Woźniaka) potwierdzające ich udział w Misjach Pokojowych ONZ na świecie. Odbyły się także zawody strzeleckie które wygrała kol. Barbara Kalińska a na podium stanęli także kol. Krystyna Borsa i Mirosław Wilczek. Pomoc w organizacji tego spotkania otrzymaliśmy od Generała Marka Tomaszyckiego D-cy 12 DZ – za co z tego miejsca DZIĘKUJEMY. Było miło i przyjemnie – aż na tyle, że postanowiliśmy nasze wrześniowe (18 wrzesień) zebranie odbyć w tej samej formie, w tym samym miejscu i w tym lub bardziej poszerzonym składzie.

Czarne: W dniu 30.05.2010r. w Kole nr 38 Czarne z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ zorganizowano uroczystości, które rozpoczęły się mszą poświęconą żołnierzom biorącym udział w międzynarodowych misjach zagranicznych.

Po mszy na uroczystej zbiórce dokonano dekoracji :

1. Pamiątkowymi Krzyżami Czynu Zbrojnego nadanymi na wniosek Prezesa SKMP ONZ przez Zarząd Główny ZKRPiBWP n/w kolegom:

– st.sierż.sztab.rez. Kazimierz SADOWSKI

– st.sierż.sztab. rez. Andrzej TERECH

2. Złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju:

– st.sierż.sztab. rez. Marek PIEKUT

3. Listem Pochwalnym Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych RP:

– st.chor. sztab.rez. Zanon WIŚNIEWSKI

4. Przyjęto w poczet Koła kolegę chor.sztab. Mariusza ADAMCZYKA

5. Wręczono Certyfikaty uczestnikom Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych.

Po tych oficjalnych uroczystościach na wspólnym posiłku spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządu z Urzędu Miasta w Czarnem.

Poznań: W dniu 28.05.2010 roku w poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zorganizowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych. W spotkaniu oprócz członków naszego koła udział wziął Członek Honorowy SKMP ONZ poseł Arkady Fiedler oraz pełniący czynną służbę wojskową żołnierze CSWLąd, którzy mieli już okazję pełnić obowiązki „Peacekeeperów”, głównie na misjach w Iraku lub Afganistanie. Z okazji naszego święta otrzymaliśmy list gratulacyjny od Wojewody Wielkopolskiego pana Piotra Florka, który z uwagi na sytuacje powodziową w Wielkopolsce i w Poznaniu nie mógł osobiście wziąć udziału w spotkaniu. W trakcie spotkania oprócz przedstawienia historii udziału Polaków w misjach pokojowych wyświetlono oryginalny film przywieziony z Libanu Płd. W tym samym czasie w ogólnokrajowym numerze „Super Ekspresu” ukazała się notatka o obchodach naszego święta w Poznaniu. Nasze spotkanie było filmowane przez Winogradzką Telewizję Kablową i reportaż z niego został wyemitowany w dniu 29 maja b.r. Po zebraniu udaliśmy się do podpoznańskiego Lusowa gdzie na miejscowym cmentarzu delegacja naszego koła złożyła wiązankę kwiatów i proporczyk SKMP ONZ na grobie poległego w Afganistanie por. Kupcewicza.

Biała Podlaska: W miłej i serdecznej atmosferze spędzili 29 maja br. – Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych członkowie Koła nr 43 w Białej Podlaskiej. Spotkanie rozpoczęło się przypomnieniem historii misji pokojowych i stabilizacyjnych. Po krótkim wystąpieniu Prezesa odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu medali ZZDOK, po czym Prezes wręczył je n/wym. członkom:
– kol. Macech Adam, – kol. Wichlaj Mariusz
W dalszej części spotkanie przeprowadzone zostały zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Zwycięzcą zawodów został kol. Artur Artecki, który otrzymał puchar i dyplom. Po zakończeniu zawodów strzeleckich przy grillu prowadzono długie rozmowy z pobytu na misjach pod błękitna flagą ONZ.

Na ręce Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ – gen. Stanisława Woźniaka wpłynęło przesłanie Prezydenta Światowej Federacji Weteranów – pana Hamida Ibrahima z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ o następującej treści:

„Utrzymanie pokoju jest jedną z najważniejszych funkcji ONZ. Działalność uczestników misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w wspieraniu tej istotnej roli jest powodem do dumy ONZ i całej społeczności międzynarodowej.

W tym dniu łączymy się z całym światem aby oddać szacunek dla profesjonalizmu, poświęcenia i odwag i – mężczyzn i kobiet, którzy służyli oraz aktualnie służą w misjach pokojowych ONZ na całym świecie , a także z poczuciem dumy pamiętamy o tych, którzy oddali swoje życie sprawie pokoju”.

Łódź: Obchody” Dnia Peacekeepera „ w kole nr 40 w Łodzi rozpoczęły się w dniu 27.05.2010 roku od udziału naszego kolegi Dariusza Stokwiszewskiego w konferencji naukowej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Uniwersytetu Łódzkiego podczas której wygłosił referat zatytułowany „ Rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ – utopia czy konieczność” . Kolega Stokwiszewski wystąpił z referatem obok tak znamienitych gości konferencji jak Prof. zw. dr hab. Janusz Symonides . Wystąpienie naszego kolegi zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji. Następnie w dniu 28.05.2010 odbyło się spotkanie w Sali Tradycji z młodzieżą ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”- organizacja społeczno- wychowawcza. W trakcie spotkania za modelowo układającą się współpracę z naszym Stowarzyszeniem uhonorowano pamiątkowym albumem przewodniczącego Organizacji Strzeleckiej – kolegę Adama Jarosławskiego. Obchody „Dnia Peacekeepera „ w kole nr 40 zakończył uroczysty obiad w kasynie „GKO” przy ul. Tuwima.

Radom: Odegraniem Hymnu państwowego i wciągnięciem flagi stowarzyszenia na maszt rozpoczęły się uroczystości Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych w Radomiu. W Kościele Garnizonowym odprawiono uroczyste nabożeństwo w intencji misji pokojowych i stabilizacyjnych. Prezes Koła nr45 wystąpił z okolicznościową przemową, następnie odczytano przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ. Na zakończenie części oficjalnej delegacje złożyły wieńce i kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wśród zaproszonych gości obecni byli:

Pani poseł Marzena Wróbel, Dowódca Garnizonu Radom płk Adam Ziółkowski, Komendant WKU ppłk Zbigniew Adamczyk, Zastępca Komendanta mjr Paweł Szcześniak, Zastępca Dowódcy 2 Oszl mjr Sławomir Gąsior, Zastępca Dowódcy 1 Komendy Lotniska, Komendant Garnizonu Radom, Centrum Szkolenia Na Potrzeby Misji z Kielc reprezentował kpt Robret Ziarkowski, Z.G. ppłk Sławomir Jednoróg oraz Członek Zarządu koła nr 16 w Warszawie ppłk Małgorzata Pajak Stomska, władze miasta Radom. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście i członkowie koła nr 45 udali się do Urzędu Miejskiego w Radomiu na skromny poczęstunek. Następnie wręczono legitymację Honorowego Członka SKMP ONZ Prezydentowi Miasta Andrzejowi Kosztowniakowi. Dowódca 1 Komendy Lotniska ppłk Krzysztof Baranowski otrzymał wyróżnienie od Zarządu Głównego SKMP ONZ, natomiast członkowie koła otrzymali certyfikaty i legitymacje członkowskie oraz podziękowania od Prezesa Koła.

Piła: Z okazji Dnia Uczestników Międzynarodowych Misji Pokojowych ONZ „ Dnia Peacekeeper’a” obchodzonego zgodnie z decyzją Sekretarza Generalnego ONZ 29 maja, uczestnicy misji pokojowych i stabilizacyjnych zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Pile spotkali się na corocznym spotkaniu z okazji swojego święta w hotelu Gromada. Zebranie otworzył prezes Zarządu Koła nr 24 w Pile Jan Bałon, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawił udział żołnierzy wojska polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Podczas zebrania uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów uczestników misji pokojowych jak również ofiar katastrofy smoleńskiej. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach radnego rady powiatu gen. w st. spocz. Zenona Kułagi, Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy płk w st. spocz. Jana Tyczyńskiego oraz Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników Adama Krzysztyniaka. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka prezes koła Jan Bałon wręczył członkom stowarzyszenia certyfikaty uczestnika misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Prezes Zarządu Koła uhonorował okolicznościowym ryngrafem członka wspierającego kolegę Czesława Jopka za bezinteresowność i pomoc w rozwoju Koła. Prezes ZRPŻG Adam Krzysztyniak wyróżnił członka naszego koła chor. szt. rez. Antoniego Szczeszka medalem pamiątkowym 60-lecia powołania Zastępczej Służby Wojskowej za pomoc i współpracę w minionych latach. Zarząd Koła w Pile został uhonorowany dyplomem okolicznościowym przez Prezesa ZRPŻG za wzorową współpracę.

Opole: W dniu 28.05.2010 r. w Klubie Garnizonowym oraz na terenie 10 Brygady Logistycznej w Opolu miały miejsce uroczystości , związane z obchodami 10-lecia Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ , połączone ze świętem „ Dnia Peacekeepera ‘’ . W bogatym programie obchodów zaplanowano m.in. 2 konkursy – plastyczny nt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych ‘’ oraz tematyczny pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953-2009 ‘’ , spotkanie weteranów misji zagranicznych z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej , posłami , przedstawicielami władz oświatowych , wojska, organizacji kombatanckich , młodzieżą szkolną , prezentację aktualności ze strony internetowej Koła , wręczenie wyróżnień , pokaz sprzętu i uzbrojenia.
Od rana młodzież szkolna z 9 szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny wzięła udział w konkursie dot. udziału naszych żołnierzy w misjach zagranicznych . Po tym intelektualnym wysiłku posilali się pączkami , a jury sprawdzało rozwiązane przez nich testy .Nastąpiło bardzo oczekiwane ogłoszenie wyników . Najpierw głos zabrał przewodniczący jury konkursu plastycznego kol. Józef Kwiecień , który odczytał protokół z posiedzenia , odbytego w dniu 11.05.br. Zgodnie z Regulaminem konkursu oceniano prace plastyczne w czterech kategoriach – I gr. – uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych , II gr. – uczniowie klas IV-VI SP , III gr. – uczniowie Gimnazjum i IV gr. – uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych . Dokonano wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów za miejsca 4-6 , natomiast laureaci / miejsca 1-3 / zostali wraz z opiekunami zaproszeni na oficjalną część uroczystości , która odbyła się z udziałem zaproszonych gości honorowych i członków Koła . W podobnym układzie podsumowano konkurs tematyczny . I znów laureaci byli uczestnikami części oficjalnej .
Pierwsze trzy zespoły wyróżnione zostały pucharami i dyplomami , a następne dyplomami .
O godzinie 11.00 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości , w której uczestniczyli członkowie Koła , zaproszeni goście oraz laureaci obydwu konkursów z opiekunami .
Wszystkich powitał bardzo serdecznie prezes Koła – ppłk rez. Edward Łakomy . Naszą uroczystość 10-lecia Koła nr 25 SKMP ONZ zaszczycili goście w osobach : poseł na Sejm RP Tomasz GARBOWSKI , prezydent miasta Opola Ryszard ZEMBACZYŃSKI , opolski kurator oświaty Halina BILIK , szef WszW płk Andrzej KUĆMIERZ , dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Janusz WÓJCIK , asystenci posłów na Sejm RP Stanisława RAKOCZEGO i Ryszarda GALLI , którzy nie mogli przybyć ze względów służbowych , wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Małgorzata RACZYŃSKA , prezes ZW ZKRPiBWP płk w st.spocz. Stefan SZELKA , honorowy prezes i jednocześnie wiceprezes ZW ZBŻZiOR WP płk w st.spocz. Mieczysław MAŚLAK i inni .
Dokonano wręczenia laureatom konkursów pucharów , nagród rzeczowych , dyplomów , podziękowań dla opiekunów oraz dla dyrekcji szkół . Młodzież z wielkim przeżyciem i satysfakcją odbierała wyróżnienia w obecności znakomitych gości i kombatantów misji pokojowych i stabilizacyjnych .
Następnie prezes Koła dokonał podsumowania 10 lat działalności Koła , w aspekcie organizacyjnym , wychowawczym , socjalnym i promocyjnym . Wskazał na znaczące osiągnięcia Koła i jego członków . Podkreślił uznanie , jakim Koło cieszy się wśród społeczeństwa Opolszczyzny , lokalnych władz administracji rządowej i samorządowej , młodzieży szkolnej , dowództwa i żołnierzy 10 Brygady Logistycznej w Opolu i 1 Brygady Saperów w Brzegu , władz oświatowych , WSzW , WKU , organizacji kombatanckich i stowarzyszeń działających na Opolszczyźnie . Wskazał na zadania stojące przed Kołem w br i latach następnych .Zachęcił obecnych na uroczystości do zapoznania się z wystawą fotograficzną , obrazującą 10-lecie działalności Koła. Wystawa ta zresztą będzie udostępniona dla szkół i instytucji , jeśli tylko wyrażą taką wolę .
Odczytany został List Gratulacyjny Prezesa ZG SKMP ONZ gen.w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka , w którym znalazły się wyrazy uznania dla opolskich działaczy oraz nazwiska najbardziej zasłużonych członków. Wyróżnieni zostali : Edward Łakomy , Jacek Mroczek , Andrzej Kućmierz , Kazimierz Suchiński , Ryszard Szpon , Eugeniusz Kuczer , Stanisław Hładki , Zbigniew Trafiał , Józef Kwiecień , Tadeusz Ptasznik , Paweł Łyga , Florian Cimoszczyk , Zdzisław Kowal . Złotym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju ‘’ uhonorowany został Janusz Jasiulek . Srebrne medale „ Opiekun miejsc pamięci narodowej ‘’ otrzymali : Eugeniusz Kuczer , Stanisław Hładki , Tadeusz Ptasznik i Kazimierz Suchiński .
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Kuśmierz wręczył awanse na kolejny stopień / kaprala / n/w kolegom : Zdzisław Środa , Edward Szmitowicz , Tadeusz Szpunar , Wiesław Kaszowski . W dowód uznania za aktywną działalność na rzecz województwa , Marszałek Województwa Opolskiego nadał Kołu nr 25 SKMP ONZ w Opolu odznakę honorową „ Za Zasługi dla Województwa Opolskiego ‘’ .Odznakę wręczył Dyrektor Departamentu -. Janusz Wójcik . Prezes Koła nr 25 wyróżnił Listem Pochwalnym kolegów : Ryszard Rykalski , Eugeniusz Niedźwiecki , Witold Filipowski , Grzegorz Danowski , Czesław Gąsior , Leszek Kamiński , Jan Kubica , Stanisław Majchrowicz , Janusz Dobrowolski , Jan Gołębiowski .
Podziękowania za działalność na rzecz Koła otrzymali : Bogdan Bocheński z Urzędu Marszałkowskiego , Janusz Olechnowicz z Kuratorium Oświaty , Wojciech Bakalarz z WKU Opole , płk Jacek Mroczek – dowódca 10 B.Log. , płk Andrzej Kuśmierz – Szef WSzW , Danuta Szołomicka i Helena Bajorek – pracownice Klubu Garnizonowego , płk Stefan Szelka – prezes ZW ZKRPiBWP oraz płk Mieczysław Maślak – honorowy prezes ZW ZBŻZiOR WP. Medalami pamiątkowymi Koła nr 25 w Opolu uhonorowani zostali : posłowie na Sejm RP – Tomasz Garbowski , Stanisław Rakoczy i Ryszard Galla , marszałek województwa Józef Szebesta , wojewoda opolski – Ryszard Wilczyński , prezydent miasta Opola – Ryszard Zembaczyński , opolski kurator oświaty – Halina Bilik , płk Stefan Szelka , płk Mieczysław Maślak . Ponadto medalem wyróżnieni zostali działacze Koła ; Andrzej Kuśmierz , Witold Filipowski , Andrzej Kurdziel , Tadeusz Ptasznik , Henryk Magosz , Zdzisław Środa , Jan Kubica , Jacek Mroczek , Zbigniew Trafiał Zdzisław Kowal , Leszek Kamiński / członek wspierający / .
Na uroczystość przybyła delegacja Związku Strzeleckiego „ Strzelec’’ , która przekazała na ręce prezesa E. Łakomego Podziękowanie za wspieranie głubczyckiej Jednostki Strzeleckiej wraz z najlepszymi życzeniami dla Koła .
Wszyscy zaproszeni honorowi goście zabierali głos , wyrażając słowa uznania dla naszej działalności , zwłaszcza na rzecz wychowania młodego pokolenia . Były też serdeczne , ciepłe słowa kierowane pod adresem uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych za nasz wkład dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa światowego . Wszyscy zapewniali nas o swoim wspieraniu naszej działalności .
W tym czasie młodzież szkolna przebywała na terenie 10 Brygady Logistycznej, gdzie zwiedzała sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, a także salę tradycji brygady .
Ostatnim punktem programu był żołnierski obiad, podczas którego toczyła się rozmowa o sprawach Koła i jego aktualnych sprawach . Kol. Ryszard Rykalski w „ części artystycznej ‘’ recytował wiersze i odśpiewał kilka patriotycznych pieśni .
Relacje z uroczystości prezentowało opolskie radio .

Kraków: Koło Nr 33 Stowarzyszenia kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Krakowie w tym roku obchodzi 10-lecie powstania. Z tej okazji w dniu29.05.2010 r w ramach Międzynarodowego dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ przed tablicą pamiątkowa umieszczoną w panteonie sławy przed sztabem 6 BPDes przy ul. Wrocławskiej w Krakowie odbyła się podniosła uroczystość z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Krakowa oraz dowództwa garnizonu Kraków. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym przy udziale pocztów sztandarowych i kompanii honorowej czerwonych beretów. Zebranych gości, w tym zastępcę prezydenta m. Krakowa Tadeusza Trzmiela, d-cę 6BPDes gen. Andrzeja Knapa, przedstawicieli wojsk specjalnych z Krakowa i WSzW Kraków oraz prezesów zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń kombatanckich na czele z Prezesem Porozumienia Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych woj. Małopolskiego płk Czesławem Kurczyną powitał Prezes Koła Nr 33 SKMP ONZ ppłk rez. Edward Potocki. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Koła Nr 33, ich rodziny i sympatycy oraz liczne delegacje młodzieży szkół krakowskich.

Po powitaniu zebranych gości prezes Edward Potocki odczytał Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych 29 maja 2010 r. oraz przedstawił dziesięcioletnia historię działalności Koła Nr 33 w Krakowie.
Z okazji rocznicy powstania, uchwałą Zarządu Koła, listami gratulacyjnymi z medalem okolicznościowym Koła Nr 33 SKMP ONZ w Krakowie uhonorowano; z-cę prezydenta m. Kraków Tadeusza Trzmiela, d-cę 6 BPDes gen. Andrzeja Knapa, dyr. Oddziału LOK w Krakowie płk Marka Stasiaka oraz Prezesa Koła ZBŻZ i OR WP w Miechowie Wiesława Jajkiewicza. Ponadto decyzją ZG SKMP ONZ w Warszawie Prezes Porozumienia Związków i Służb Mundurowych woj. Małopolskiego otrzymał tytuł Honorowego Członka SKMP ONZ. Tytuł i listy gratulacyjne wręczył członek ZG SKMP ONZ Edward Potocki. Z rąk prezesa koła, listy gratulacyjne otrzymali ponadto wszyscy uczestnicy spotkania założycielskiego w 2000 r.

Z-ca prezydenta m. Kraków Tadeusz Trzmiel w swoim wystąpieniu podziękował i pogratulował sukcesów w działalności koła Nr 33 na polu kontaktów ze społeczeństwem Krakowa w tym licznych kontaktów z młodzieżą szkół krakowskich a za zasługi dla Krakowa wręczył członkom Koła, przyznane przez prezydenta m. Kraków prof. Jacka Majchrowskiego odznaczenia „Honoris Gratia”. Odznaczenia otrzymali kol. Marta Nowak, kol. Kazimiera Horyń-Polowiec oraz płk rez. Mieczysław Lenartowicz.

D-ca 6 BPDes gen bryg. Andrzej Knap serdecznie podziękował za współpracę z kołem SKMP ONZ, życzył dalszych sukcesów w działalności statutowej w kontaktach z młodzieżą szkół krakowskich i z jednostkami wojskowymi. Gen Andrzej Knap przedstawił ponadto historię udziału „czerwonych beretów” w misjach pokojowych.
Następnie, przy tablicy pamiątkowej misji pokojowych wieńce i wiązanki kwiatów złożyli; z-ca prezydenta m. Kraków Tadeusz Trzmiel, delegacje z jednostek wojskowych Krakowa z gen. Andrzejem Knapem, delegacja Koła Nr 33 SKMP ONZ w Krakowie, delegacje dzieci i młodzieży szkół krakowskich oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń kombatanckich.

Po oficjalnych uroczystościach, zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy udali się autokarami do 16 bpdes przy ul. Wrocławskiej gdzie w Sali Rycerskiej odbyły się finały konkursów artystycznych młodzieży szkół krakowskich z okazji 10-lecia powstania Koła Nr 33 SKMP ONZ w Krakowie. Z obawy przed opadami deszczu konkursy te przeniesione zostały z terenu poligonu „Pasternik” k. Krakowa właśnie do Sali Rycerskiej 16 bpdes.
Na poligonie „Pasternik” odbyły się w godz. rannych jedynie zawody strzeleckie dla młodzieży i seniorów. W zawodach dla młodzieży w eliminacjach wzięło udział ponad 120 uczniów i uczennic z czterech szkół a w finałach rozgrywanych konkurencji zespołowych najlepsze okazały się drużyny strzelców z XXII LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie. Drużyny otrzymały okazałe puchary kryształowe z logo ONZ i tabliczką pamiątkową z okazji zawodów oraz dyplomy. Indywidualnie zawody wygrał Maciej Karabela z XXII LO a w kategorii seniorów Edward Potocki z Koła Nr 33 SKMP ONZ. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymali statuetki z logo stowarzyszenia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Po eliminacjach etapu szkolnego do finału konkursu recytatorskiego i piosenek żołnierskich związanych tematycznie z misjami pokojowymi, zakwalifikowało się 30 uczestników, którzy zaprezentowali się w Sali Rycerskiej. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki z logo stowarzyszenia oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy wszystkich konkursów otrzymali imienne dyplomy uczestnictwa a dwudziestu otrzymało ponadto błękitne koszulki z logo stowarzyszenia. Jury podkreśliło dobre przygotowanie uczestników konkursów, piękną recytację wierszy żołnierskich oraz wykonane z akompaniamentem „Promyków Krakowa, pod kierownictwem Romy Krzemień-Doniec, gitary i keyboardu (XXVII LO), piosenki jakie z wdziękiem, radością i zaangażowaniem wykonywali uczestnicy konkursów.Jury konkursów podkreśliło bardzo dobrą współpracę ze szkołami w pierwszym etapie z udziałem dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrekcji. Na szczególne uznanie zasługuje organizacja imprezy finałowej z udziałem finalistów konkursów, członków Koła nr 33, ich rodzin i przyjaciół. Sprawność, ład organizacyjny, przygotowanie licznych dyplomów, odpowiednich nagród rzeczowych, poczęstunku żołnierskiego dla uczestników były zasługą zarządu Koła nr 33, co jury pragnie z satysfakcją zaznaczyć wyrażając uznanie za profesjonalne przygotowanie całości konkursów oraz imprezy finałowej. Miała ona miły a równocześnie podniosły charakter akcentujący aspekty wychowawcze i patriotyczne. Była wzruszającym przeżyciem dla młodzieży oraz członków Koła. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy uczestnicy miło spędzali sobotnie popołudnie przy żołnierskiej grochówce, kiełbasce z rożna i napojach chłodzących.

Uroczyste spotkanie byłych żołnierzy uczestniczących w Misjach Pokojowych ONZ.27.05.2010 Wojskowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała.

Bydgoszcz: Uroczystości „dnia PEACEKEEPERA” w Kole nr 1 w Bydgoszczy odbyły się 28 maja 2010r. przed tablica pamiątkową w Muzeum Wojskowym. W uroczystościach uczestniczyli członkowie koła, zaproszeni goście z Inspektoratu Wsparcia SZ, POW i 1 BLog. Po podniesieniu flagi ONZ i wystąpieniu okolicznościowym odczytano przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ. Na uroczystość zaproszono rodzinę zmarłego podczas misji w Libanie ś†p st. sierż. Andrzeja Wojdy, której przekazano „Medal Dag Hammarskjolda”. W trakcie spotkania wręczono w imieniu Prezesa ZG SKMP ONZ legitymację honorowego członka ks. prałatowi płk Józefowi Kubalewskiemu, siedmiu nowych członków otrzymało legitymacje członkowskie naszego Stowarzyszenia. Pięciu najstarszych wiekiem członkom przekazano listy gratulacyjne od Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. Minister Obrony Narodowej wyróżnił czterech byłych żołnierzy medalami „Za zasługi dla obronności kraju”, a prezes Stowarzyszenia Kombatantów Rzeczypospolitej i Osób Represjonowanych trzech kolegów wyróżnił medalami pamiątkowymi. Końcowym akordem części oficjalnej było złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą udział żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, oraz uczczenie minutą ciszy pamięci poległych i zmarłych koleżanek i kolegów -żołnierzy. Część koleżeńska odbyła się w mesie oficerskiej przy szaszłykach i złocistych napojach.

Wrocław: W dniu 28 maja 2010 roku w wigilie Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ koło nr 5 we Wrocławiu zorganizowało uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli władz miasta uświetnione koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych.
W uroczystości wzięli udział licznie przybyli goście, a w szczególności:
– Przedstawiciele Zarządu Głównego SKMP ONZ – ambasador płk Bogusław LUDWIKOWSKI oraz Tadeusz SĄSIADEK wraz z małżonką.
– Kierownik Oddziału Kontaktów Społeczno-Politycznych w Urzędzie Wojewody Dolnośląskiego – p. Paweł ASZKIEŁOWICZ
– Przedstawiciele Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. Zbigniewa SMOKA
– Zastępca Komendanta- Rektora WSOWL im. Gen. T. Kościuszki – płk Piotr PERTEK z podchorążymi tejże szkoły.
Przedstawiciele Duchowieństwa :
– Ks. Prałat płk January WĄTROBA – Proboszcz Parafii Cywilno-Wojskowej pod wezwanie św. Elżbiety
– ks. Ppłk Andrzej FOBER – Dziekan Ewangelicki SOW
– ks. Płk Aleksander KONACHOWICZ – Dziekan Prawosławny SOW
– przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – Pani Lucyna ROJSEN -SIEDLECKA
– przewodniczący Rady Imamów RP – Imam Wrocławia Ali Abi ISSA
Reprezentanci młodego pokolenia Związku Harcerstwa Polskiego ze swoim kierownictwem oraz przedstawiciele organizacji STRZELEC.

Podczas uroczystego spotkania dokonano symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru SKMP ONZ przez n/w fundatorów :
– Krystynę i Jerzego BANACHÓW oraz Koło nr 5 Wrocław
– Koło nr 16 Warszawa Mokotów reprezentowane przez ambasadora płk Bogusława LUDWIKOWSKIEGO
– Gabrielę i Tadeusza SĄSIADEK z Warszawy oraz dokonano aktu dekoracji Krzyżami Pamiątkowymi ZKRPiBWP zasłużonego działacza Koła nr 5 we Wrocławiu płk rez. Zbigniewa ADAMSKIEGO przez Pana ambasadora Bogusława LUDWIKOWSKIEGO oraz Dowódcę IX Zmiany PWJS DSZ ONZ na Bliskim Wschodzie płk Tadeusza SWARYCZEWSKIEGO.
Uroczystości uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych pod batutą mjr Dziubka, a także nie sposób nie wspomnieć o wspaniałym występie wokalnym naszego kolegi płk Zbigniewa Adamskiego.

Każdy z uczestników spotkania otrzymali książkę poświęconą misji w Namibii z dedykacją autora – Bogusława LUDWIKOWSKIEGO. Odbyło się również towarzyskie spotkanie członków koła nr 5 SKMP ONZ zaproszonymi gośćmi, które upłynęło w ciepłej i miłej atmosferze. 29 maja 2010 r . odbyła się msza ś. W Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Elżbiety koncelebrowana przez ks. prałata płk Januarego WĄTROBĘ w intencji uczestników misji pod błękitną flagą. Podczas mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie ufundowanej przez członków koła nr 5 SKMP ONZ we Wrocławiu, tablicy pamiątkowej „W służbie Pokoju” oraz jej poświęcenie. We mszy św. Uczestniczył chór z Wielkiej Brytanii.

Następnie zaproszeni goście i członkowie koła nr 5 wraz ze swoimi rodzinami udali się do sali kolumnowej w Starej Giełdzie na koncert grupy „OCTOPUS” prowadzonej przez Panią prof. Zofię SPIAK. Organizatorem koncertu byli redaktor Cezary SOKOŁOWSKI ze Stowarzyszenia Magnolia krzewiącego kulturę Dolnego Śląska. Redaktor SOKOŁOWSKI podkreślił, że jest to szczególny dzień dla uczestników misji pokojowych ONZ oraz stworzył bardzo ciepłą i miłą atmosferę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.