Obchody Międzynarodowego Dnia Weterana Misji Pokojowych ONZ – 2010

pp?k A. Rajczyk {stalowy mundur} wr?cza prezesowi Ko?a SKMP w Bielsku Bia?ej mjr. rez. Waldemarowi Jagie??o Okoliczno?ciowe Pismo Gratulacyjne.

ppłk A. Rajczyk {stalowy mundur} wręcza prezesowi Koła SKMP w Bielsku Białej mjr. rez. Waldemarowi Jagiełło Okolicznościowe Pismo Gratulacyjne.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz