Obchody Międzynarodowego Dnia Weterana Misji Pokojowych ONZ – 2010

Zarz?d Ko?a na spotkaniu z Komendantem WKU Bielsko Bia?a, pp?k Andrzejem Rajczykiem

Zarząd Koła na spotkaniu z Komendantem WKU Bielsko Biała, ppłk Andrzejem Rajczykiem

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz