IV Północnoeuropejska Konferencja na temat pomocy weteranom misji pokojowych i humanitarnych

W czerwca 2005 roku odbyła się w Niinisalo Finlandii IV Północnoeuropejska Konferencja na temat pomocy weteranom misji pokojowych i humanitarnych. Konferencja ta miała, w swoich założeniach służyć wymianie doświadczeń w sprawie organizacji pomocy dla weteranów misji pokojowych i humanitarnych. W konferencji tej mieli uczestniczyć przedstawiciele organizacji skupiających w swych szeregach weteranów oraz przedstawiciele władz państwowych. Większość delegacji krajowych wywiązała się z swej misji. Polska jako jedyna nie desygnowała na konferencje przedstawiciela władz. Departament Wychowania, który organizował wyjazd delegacji polskiej wycofał się w ostatniej chwili z delegowania swego przedstawiciela. Pomimo tego delegacja w składzie kol. kol. gen B. Izydorczyk i ppłk rez. S. Jednoróg uczestniczyła czynnie w konferencji i zaprezentowała nasze stanowisko. Wielka Brytania, Kraje Skandynawskie czy też kraje Beneluksu mają bardzo bogate doświadczenia we wspieraniu kombatantów. W Polsce system opieki nad kombatantami nie istnieje a władze rządowe nie poczuwają się do odpowiedzialności za dalsze losy weteranów. W naszym kraju odpowiedzialność za pomoc weteranom wzięła na siebie Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Mamy świadomość, że nasza misja ma ograniczony charakter i nie zastąpi wsparcia instytucjonalnego.

Polsce, w uznaniu zasług na polu wsparcia kombatantów udzielono prawa organizowania kolejnego spotkania organizacji kombatanckich w 2006 roku. Spoczywa na naszych barkach zadanie sformułowania tematu konferencji oraz trud organizacyjny związany z przyjęciem delegacji zagranicznych.

Wystąpienie delegacji z Holandii, przedstawiciel władz i przedstawiciel federacji kombatantów.

Na terenie regimentu artylerii znajduje się centrum kształcenia dla potrzeb misji pokojowych. Artylerzyści zorganizowali pokazy sprzętu.

Gablota z pamiątkami otrzymanymi przez Finów, na honorowym miejscu podarunek od Polaków.

Na rozpoczęcie konferencji zagrała orkiestra wojskowa tutejszego garnizonu.

Sala seminaryjna gdzie odbywało się sympozjum, na dole prezydent fińskiego stowarzyszenia kombatantów misji pokojowych.

Pan gen B.Izydorczyk - Członek polskiej delegacji na IV Północnoeuropejskie sympozjum nt. pomocy weteranom misji pokojowych.

SISU - fiński transporter opancerzony - powszechnie użytkowany przez wojska ONZ, np. w UNIFIL-u.

Reprezentacyjna orkiestra wojskowa fińskiego regimentu.

W imieniu Polskiej delegacji wystąpił S. Jednorog - vice przewodniczący koła nr 16.

Pokazy musztry paradnej w wykonaniu jednostki w strojach historycznych z 1935 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.