Konferencja naukowa „50 lat udziału Polski w operacjach pokojowych i humanitarnych” jest częścią obchodów, nad którymi honorowy patronat przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander KWAŚNIEWSKI.

Konferencja naukowa zorganizowana została 16 stycznia 2004 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przy współudziale Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Akademii Obrony Narodowej oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Opracowanie plastyczne wystawy – Dom Wojska Polskiego.

Przebieg konferencji

10.30-11.00 – Przybycie uczestników i sprawy organizacyjne

11.00-11.15 – PRZYWITANIE GOŚCI l UCZESTNIKÓW – OTWARCIE KONFERENCJI

CZĘŚĆ l

ROZWÓJ l PERSPEKTYWY UDZIAŁU POLSKI W OPERACJACH POKOJOWYCH

Przewodniczący obrad – generał broni dr Józef FLIS – Rektor Akademii Obrony Narodowej

11.15-11.20 – Wprowadzenie do części pierwszej

> gen. broni dr Józef FLIS

11.20-11.45 – Wizja zaangażowania Wojska Polskiego w operacje pokojowe na początku XXI wieku

> dr Andrzej TOWPIK – Podsekretarz Stanu w MON

11.45-12.10 – Ludność cywilna a zadania peacekeepingu we współczesnych konfliktach

> Pan Jakub T. WOLSKI – Podsekretarz Stanu w MSZ

12.10-12.35 – Wnioski z dotychczasowego udziału Wojska Polskiego w misjach międzynarodowych

> gen. bryg. prof. dr hab. Czesław DĘGA – AON

12.35-13.00 – Misje pokojowe międzynarodowych organizacji regionalnych (Europa – NATO, UE), Afryka, Azja

> płk dr hab. Andrzej CIUPIŃSKI – AON

13.00-13.25-PRZERWA

CZĘŚĆ II

ZASADNICZE PROBLEMY W OPERACJACH POKOJOWYCH

Przewodniczący obrad – płk dr hab. Jacek PAWŁOWSKI – Dziekan Wydziału Strategiczno-Obronnego AON

13.25-13.30 – Wprowadzenie do części drugiej

> dr hab. Jacek PAWŁOWSKI

13.30-13.50 – Aktualna doktryna ONZ dotycząca misji pokojowych

> amb. Colin GLENNIE – Stały Koordynator ONZ w Polsce

13.50-14.10 – Misje pokojowe i humanitarne w polskiej polityce zagranicznej

> płk prof. dr hab. Kazimierz ŁASTAWSKI

14.10-14.30 – Stan badań historycznych

> płk dr Zbigniew MOSZUMAŃSKI

14.30-14.50 – Misje pokojowe XXI wieku – nowe wyzwania dla sil zbrojnych

> gen. bryg. prof. dr hab. Stanisław KOZIEJ

KOMUNIKATY

14.50-14.55 – Udział policji państwowej w operacjach międzynarodowych

14.55-15.05 – Negocjacje 1973 r. w ONZ – amb. Tadeusz MULICKI

15.05-15.10 – Wsparcie psychologiczne PKW- ppłk Mirosław KARASEK – DW i PO MON

15.10-15.15- Polskie doświadczenia w zakresie przygotowania i szkolenia wojsk do operacji pokojowych – ppłk dr Marek OBRUSIEWICZ – AON

15.15-15.20 – Międzynarodowy Czerwony Krzyż a peacekeeping – doc. dr Elżbieta MIKOS-SKUZA -UW

15.20-15.25 – Doświadczenia państw nordyckich w sferze badań – płk doc. dr Stanisław ILNICKI

15.25-15.30 – Zagrożenia zdrowia w misjach pokojowych – płk dr Jerzy BANACH

15.30-16.00 – DYSKUSJA l ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.