DZIEŃ PEACEKEEPERA

Na całym świecie odbywały się obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Do całej grupy „peacekeeperów” ze 108 krajów świata zwrócił się w dorocznym przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ Kofi ANNAN. W piśmie tym czytamy:

„Kiedy w dniu 29 maja 1948 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała pierwszą misję pokojową, niewiele osób obecnych na sali obrad Rady mogło sobie wyobrażać, jak bardzo od tego czasu zmienią się operacje pokojowe NZ. Dawno już minęły dni, gdy lekko uzbrojony personel wojskowy pieszo patrolował obszar zawieszenia broni pomiędzy suwerennymi państwami. Operacje pokojowe ONZ są obecnie coraz bardziej złożone i wielowymiarowe – wykraczają poza monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni, a ich zadaniem jest odbudowa państw dotkniętych konfliktem, często dziesiątki lat po jego zakończeniu. Żołnierze w błękitnych hełmach i personel cywilny pracują wspólnie organizując wybory, wdrażając reformy policji i systemu prawnego, promując i chroniąc prawa człowieka, przeprowadzając operacje rozminowywania, propagując równość płci, dokonując dobrowolnej demobilizacji kombatantów oraz wspierając powrót do domów uchodźców i osób wysiedlonych. Zwłaszcza w ubiegłym roku policja ONZ odegrała bardziej znaczącą rolę, wypełniając lukę między zadaniami sił zbrojnych ONZ, a lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które nie są w stanie w pełni utrzymać porządku publicznego w często napiętych sytuacjach panujących w krajach dotkniętych konfliktem.

Ta nieoceniona praca niesie ze sobą ryzyko. W 2005 roku zginęło więcej uczestników operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych niż w jakimkolwiek roku w poprzedniej dekadzie – 124 uczestników misji pochodzących z 46 krajów straciło życie w wyniku przemocy, chorób lub wypadków. Do tej pory w 2006 roku, podczas wypełniania obowiązków, zginęły kolejne 32 osoby, w tym ośmiu żołnierzy z Gwatemali, którzy oddali życie niosąc pokój dla nękanego konfliktem wschodniego regionu Demokratycznej Republiki Konga. Ponadto liczba narażonych na ryzyko uczestników misji pokojowych gwałtownie wzrosła i nadal się powiększa. Obecnie ponad 72 tysiące personelu mundurowego i 15 tysięcy pracowników cywilnych pełni służbę w 18 operacjach pokojowych, zarządzanych przez Departament Misji Pokojowych ONZ. Sprawia to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największą wielostronną instytucją zaangażowaną w proces stabilizacji państw dotkniętych konfliktami na całym świecie.

Zapotrzebowanie na operacje pokojowe ONZ odzwierciedla rosnące zaufanie do kompetencji Organizacji w zakresie zażegnywania napięć i przywracania stabilizacji. To zaufanie, z kolei, idzie w parze ze wsparciem państw członkowskich. W chwili obecnej w misjach pokojowych uczestniczy personel mundurowy wysyłany przez 108 państw, przy czym w misji w Sudanie biorą udział przedstawiciele 71 krajów. Jest to najbardziej zróżnicowana koalicja, jaka do tej pory się zawiązała. Indie, Pakistan i Bangladesz są państwami, które mają największy udział w misjach, zapewniając łącznie ponad 40 procent uczestników operacji pokojowych ONZ. Dlatego też państwa te poniosły największe straty.

Ponieważ utrzymywanie pokoju staje się podstawową funkcją Organizacji oraz zwiększa się liczba personelu, który dołącza do dużej już grupy osób pełniących służbę w niebezpiecznych operacjach terenowych, niezwykle ważne jest, by uczestnicy misji otrzymywali większe profesjonalne i odpowiadające potrzebom wsparcie instytucjonalne. Jesteśmy zdecydowani osiągnąć ten cel dokonując przełomowych reform w zakresie zarządzania i nadzoru oraz poprzez ścisłe wdrażanie najwyższych standardów postępowania i polityki zerowej tolerancji wobec wykorzystywania seksualnego i nadużyć. Prosimy także państwa członkowskie i państwa wysyłające wojska by stosowały się do naszego postanowienia w tej istotnej kwestii.

Powołanie Komisji Budowania Pokoju jest innym istotnym krokiem naprzód. Dzięki stałej koncentracji na wyjątkowych problemach przemian zachodzących w regionach dotkniętych konfliktem, celem działań Komisji będzie zapobieganie sytuacjom ponownego popadania państw w konflikt – zjawisku, które obserwowaliśmy zbyt często i które wymagało powrotu uczestników misji do krajów, w których nie udało się utrzymać pokoju.

W tym Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji Pokojowych złóżmy hołd mężczyznom i kobietom z krajów całego świata, którzy bezinteresownie, niestrudzenie i bez lęku pełnią służbę w operacjach pokojowych ONZ. Pamiętajmy bohaterów, którzy oddali swoje życie w służbie pokojowi w krajach odległych od kraju rodzinnego. I potwierdźmy nasze zaangażowanie w budowanie świata wolnego od plagi wojny”.

W Warszawie główne uroczystości przebiegały przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po ceremonii zmiany wartowników na posterunku honorowym, przystąpiono do składania wieńców. Jedenaście delegacji władz państwowych, wojskowych, miejskich i organizacji społecznych, a także przedstawicielstwa ONZ, przy dźwiękach werbla, mimo deszczowej pogody, kolejno podchodziły do płyty Grobu i chwilą skupienia oddawali hołd poległym. Ceremonię zakończono wpisem do wyłożonej księgi pamiątkowej.

W tym samym dniu odbyło się spotkanie weteranów misji z przedstawicielami władz. Witając gości w imieniu Stowarzyszenia – wiceprezes płk Zbigniew Bednarski podkreślił, iż każdy z tu obecnych ma swój indywidualny udział nie tylko w misjach, ale również w pracy społecznej, po powrocie do kraju. Dumni jesteśmy, że w naszym gronie są wybitni dowódcy, którzy w misjach byli „Force Commander`ami”, a dowodzili dobrze, bo byli chwaleni przez inne kontyngenty narodowe, a przede wszystkim przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Grupa działaczy SKMP ONZ, wśród której znaleźli się m.in. kol Anna Nowakowska i kol. Alfred Majewski z koła Nr 8 oraz kol.kol. Władysław Zuziak i Kazimierz Wtorek z koła Nr 16, została udekorowana Honorową Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Medale wręczał prezes Związku – gen.dyw. Wacław Szklarski.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.sen. Franciszek Adamczyk – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, a także przedstawiciel ONZ – dyr.UNDP Valentin Gonzalez. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. Franciszka Gągora – reprezentował jego asystent – gen.dyw. Mieczysław Stachowiak, który złożył życzenia uczestnikom spotkania, a za ich pośrednictwem pozostałym uczestnikom misji.

 

W Krakowie jak co roku, zgodnie już z wypracowaną tradycją, członkowie Koła Nr 33 wraz z rodzinami, przyjaciółmi i sympatykami spotkali się w dniu Międzynarodowego Dnia Misji pokojowych ONZ przy Tablicy Pamiątkowej aby złożyć wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

Tablicę umieszczono w Panteonie Sławy przed budynkiem Sztabu 6 Brygady Desantowo Szturmowej w XXX rocznicę sformowania i wymarszu na pokojową misję pierwszej Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej.

Z tego miejsca, 33 lata temu krakowscy spadochroniarze rozpoczęli chlubną drogę uczestniczenia w „zwartych szeregach” WP realizując zadania misji pokojowych ONZ.

Po wystąpieniu Prezesa Koła kol. Edwarda Potockiego, przy dźwiękach werbli i sygnałówki, złożyli również kwiaty przedstawiciele związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego z gen. Mieczysławem Karusem na czele, Związku Byłych żołnierzy Zawodowych i ORWP, Związku Żołnierzy LWP, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Uczelnianego Koła Naukowego Przyjaciół ONZ Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycz Modrzewskiego.

Po uroczystości, członkowie Koła spotkali się wraz z uczestnikami na przysłowiowej lampce szampana.

W dniu 3 czerwca członkowie Zarządu Koła przy współudziale Fundacji Elektrociepłowni „Kraków” oraz Koła Nr 13 ZBŻZ i ORWP, zorganizowali piknik integracyjny poświęcony dzieciom niepełnosprawnym.

W programie uczestniczyły dziecięce zespoły artystyczne i taneczne, orkiestry Garnizonu Kraków i OSP. Żandarmeria wojskowa demonstrowała pokaz samoobrony i obezwładniania przeciwnika. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano wiele atrakcyjnych konkursów z nagrodami.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa misji pokojowych, gdzie na 45 planszach przedstawiono trud żołnierza polskiego, personelu medycznego i policji pełniących służbę w różnych częściach świata.

W obchodzonych uroczystościach uczestniczył Sekretarz Generalny Stowarzyszenia kol. Alfred Majewski.

W Kołobrzegu – koledzy ppłk Tadeusz Żłobiński i mjr Włodzimierz Łasicki (obaj w stanie spocz.) złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na grobie zmarłego niedawno prezesa koła nr 11 z Kołobrzegu – płk Zbigniewa Szymańskiego.

W Ostrowie Wielkopolskim Koło Nr 34 współpracując z dyrekcjami szkół i udziałem miejscowych władz terenowych zorganizowało dla młodzieży szkolnej konkurs pt.

„Misje Pokojowe ONZ w oczach młodzieży” Wykonane prace wyeksponowano w miejscowym Domu Kultury, gdzie Komisja Konkursowa oceniła ich wartość i przyznała nagrody w 3 kategoriach – szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne.

W imieniu organizatorów konkursu nagrody wręczali członek Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Władysław Zuziak, przedstawiciel Centrali Misje Pokojowe płk Marek Szymoński, oraz członkowie władz administracyjnych i samorządowych powiatu i miasta.

W tym samym dniu odbyły się również spotkania członków Koła Nr 34 z przedstawicielami władz miasta i powiatu, Straży Pożarnej, Policji, ZBŻZ i ORWP, LOK, Związku Sybiraków, dyrekcji szkół oraz ZHP.

Prezes Koła kol. Andrzej Dudziak podziękował uczestnikom spotkania za dotychczasową współpracę, przynoszącą wymierne rezultaty w wychowaniu obywatelskim młodzieży, nauczaniu najnowszej historii Polski i roli jej Sił Zbrojnych w utrwalaniu pokoju i bezpieczeństwa w świecie. Podkreślił potrzebę dalszego współdziałania w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym.

Imprezę zakończono degustacją żołnierskiej grochówki, śpiewaniem pieśni żołnierskich i harcerskich oraz wspomnieniami z misji pokojowych.

W okólniku podano przykładowe formy uroczystości, jakie organizowały niektóre Koła w poszczególnych garnizonach. Nie wszystkie poinformowały nas o swej działalności, choć obchody Dnia Peacekeepera odbyły się na ich terenie mniej, lub bardziej uroczyście.

Prezesów prosimy o bieżące informowanie Zarządu Głównego o pracy Kół, byśmy mogli przekazać ich doświadczenia innym działaczom Stowarzyszenia.

Jak nas powiadomili koledzy z Poznania, z ich inspiracji poseł z tamtejszego okręgu wyborczego, Pan Arkady Fiedler wystąpił z interpelacją do ministra Obrony Narodowej, Pana Radosława Sikorskiego w sprawie prawnego uregulowania statusu kombatantów (weteranów) misji pokojowych. Z odpowiedzi szefa resortu obrony wynika, iż kierownictwo MON ma na uwadze ten problem.

Zachęcamy do podobnych działań Zarządy Kół we wszystkich okręgach wyborczych. Przy okazji dodajemy, iż po dodatkowe informacje na ten temat zwracała się do nas Sejmowa Komisja Polityki Społecznej, co świadczy o zainteresowaniu naszymi sprawami.

W Ostrowie Wielkopolskim Ko o Nr 34 współpracując z dyrekcjami szkół i z miejscowymi władzami terenowymi zorganizowało dla młodzieży szkolnej konkurs pt. „Misje Pokojowe ONZ w oczach młodzieży” Wykonane prace wyeksponowano w miejscowym Domu Kultury, gdzie Komisja Konkursowa oceniła ich wartość i przyznała nagrody w 3 kategoriach: – szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne.

W imieniu organizatorów konkursu nagrody wręczali członek Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Władysław Zuziak, przedstawiciel Centrali Misje Pokojowe płk Marek Szymoński, oraz członkowie władz administracyjnych i samorządowych powiatu i miasta.

W tym samym dniu odbyły się również spotkania członków Koła Nr 34 z przedstawicielami władz miasta i powiatu, Straży Pożarnej, Policji, ZBŻZ i ORWP, LOK, Związku Sybiraków, dyrekcji szkół oraz ZHP.

Prezes Koła kol. Andrzej Dudziak podziękował uczestnikom spotkania za dotychczasową współpracę, przynoszącą wymierne rezultaty w wychowaniu obywatelskim młodzieży, nauczaniu najnowszej historii Polski i roli jej Sił Zbrojnych w utrwalaniu pokoju i bezpieczeństwa w świecie.

Podkreślił potrzebę dalszego współdziałania w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym.

Imprezę zakończono degustacją żołnierskiej grochówki, śpiewaniem pieśni żołnierskich i harcerskich oraz wspomnieniami z misji pokojowych.

Prezes Koła Nr 3 w Jarosławiu przekazał nam wiadomość, że zorganizuje Dzień Peacekeepera w dniu 24 czerwca. Będzie to włączenie się do uroczystości Dni Jarosławia, podczas których nasze obchody będą stanowiły znaczące miejsce wśród wielu imprez, co stworzy doskonałe warunki do promocji Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i udziału Polaków w różnych operacjach pokojowych.

W okólniku podano przykładowe formy uroczystości, jakie organizowały niektóre Koła w poszczególnych garnizonach. Nie wszystkie poinformowały nas o swej działalności, choć obchody Dnia Peacekeepera odbyły się na ich terenie mniej, lub bardziej uroczyście.

Prezesów prosimy o bieżące informowanie Zarządu Głównego o pracy Kół, byśmy mogli przekazać ich doświadczenia innym działaczom Stowarzyszenia.

Jak nas powiadomili koledzy z Poznania, z ich inspiracji poseł z tamtejszego okręgu wyborczego, Pan Arkady Fiedler wystąpił z interpelacją do ministra Obrony Narodowej, Pana Radosława Sikorskiego w sprawie prawnego uregulowania statusu kombatantów (weteranów) misji pokojowych. Z odpowiedzi szefa resortu obrony wynika, iż kierownictwo MON ma na uwadze ten problem.

Zachęcamy do podobnych działań Zarządy Kół we wszystkich okręgach wyborczych. Przy okazji dodajemy, iż po dodatkowe informacje na temat projektu ustawy zwracała się do nas Sejmowa Komisja Polityki Społecznej, co świadczy o zainteresowaniu naszymi sprawami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.