Zjazd Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – „Polsce Wierni” nr 11/99

10 września br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie odbył się pierwszy Krajowy Zjazd nowo powstałego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Decyzja o jego powołaniu nastąpiła w wyniku Uchwały Światowej Federacji Kombatantów (przyjętą na zjeździe w Seulu w listopadzie 1997 r.) w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju.

Prace nad organizacją byłych „peace-keepersów” trwały od jesieni 1998 r. i rozpoczęły się od powołania grupy inicjatywnej pod kierownictwem gen. dyw. w spocz. dr Romana Misztala. W wyniku podjętych działań zebrano grono założycielskie (55 byłych uczestników misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych) oraz opracowano szereg dokumentów, m.in. statut przyszłego Stowarzyszenia. Na mocy art. 17 prawa o stowarzyszeniach, z dniem 31 maja 1999 r. uzyskało ono osobowość prawną i jako takie postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie zostało wpisane do rejestru.

Pierwszy Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, w którym uczestniczyło około 100 przedstawicieli (w tym 9 kobiet) z różnych garnizonów i z różnych misji, jest zwieńczeniem wcześniejszych wysiłków, ale jednocześnie etapem do podjęcia stosownych działań w zakresie realizacji celów statutowych, a w tym i powołania struktury Stowarzyszenia (kół terenowych, sekcji problemowych, klubów).

Wśród zaproszonych na Zjazd gości byli m.in.: senator RP płk rez. Wiesław Pietrzak, prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych gen. dyw. w st. spocz. Wacław Szklarski, członek Rady Naczelnej Światowej Federacji Kombatantów płk. w st. spocz. prof. Michał Chilczuk, dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dr inż. Łukasz Kaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych ptk Stanisław Malinowski.

Podczas Zjazdu wybrano władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Głównego został gen. bryg. w st. spocz. dr Tadeusz Cepak, wiceprezesami: płk dypl. rez. Czesław Mar-cinkowski i ppłk mgr pil. Tadeusz Krzywda, sekretarzem generalnym płk w st. spocz. mgr Mirosław Dąbrzalski, a skarbnikiem chór. rez. Zygmunt Stężycki. Ponadto do Zarządu zostało wybranych 9 osób. głównie z „terenu” (m.in. z Bielska-Biatej, Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Wrocławia, Szczecina). Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został ppłk rez. lek. Tadeusz Puchata

Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją skupiającą w swoich szeregach obywateli polskich, a także cudzoziemców zamieszkałych w Polsce i spełniających wymogi członkostwa. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji środowiska i reprezentowanie jego interesów wobec władz państwowych i samorządowych. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie ma nadzieję na owocną współpracę z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, resortami obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji oraz międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, a tymczasowy adres do korespondencji: ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych, z dopiskiem „Stowarzyszenie”.

CZESŁAW MARCINKOWSKI

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prasa o nas. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.