Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze radomskiego Koła

14 marca br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 45 Radom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu członków koła. Zebranie otworzył członek Zarządu Głównego, prezes Koła Kol. Edward Kowalewski. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć członków Stowarzyszenia oraz „żołnierzy pokoju”, którzy odeszli na wieczną wartę. Sprawozdanie z 4 letniej działalności Zarządu Koła przedstawił kol. Stanisław Sujka. Po dyskusji zebranie przyjęło Plan Działalności na kolejne lata oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W swoim wystąpieniu Kol. Kowalewski podziękował członkom koła za aktywność i ofiarność w działalności społecznej. Podkreślił, iż tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi członków oraz ustępującego Zarządu w tak krótkim czasie istnienia koła udało się zrealizować tak wiele przedsięwzięć. Podkreślił, iż działalność radomskiego Koła jest wysoko oceniamy przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Dzięki tej działalności Stowarzyszenie Kombatantów Misji pokojowych ONZ znalazło godne miejsce wśród organizacji społecznych Radomia oraz zdobyło autorytet i szacunek społeczeństwa i władz miasta. Na zakończenie medalem w 25 Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla uhonorowano Kol. Jerzego Kamionkę. Zebranie wybrało nowy Zarząd Koła oraz Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Zarząd Koła
Prezes Edward Kowalewski
Wiceprezes Wiesław Wabik
Sekretarz Stanisław Sujka
Skarbnik Marek Banasik
Członek Cezary Jawoszek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Leszek Szymczak
Jerzy Beresinski
Grzegorz Jarząbek

Foto: Cezary Jawoszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.