Wszystkie drogi prowadzą do Kielc

Ten tytuł wymyśliłem przy okazji chęci zaprezentowania na tej stronie dwóch ośrodków przygotowujących żołnierzy do misji poza granicami kraju. W Polsce taki ośrodek mieści się w Kielcach i każdy kto wyjeżdżał na misje miał przyjemność szkolić się w nim (mniejszą lub większą oczywiście).

Centrum Szkolenia Logistycznego do celów misji pokojowych powstał 01 marca 2001 roku, w konsekwencji wzrostu udziału Danii w operacjach poza granicami kraju.

Dowódcą Centrum jest płk Bjarne Hesselberg z którym miałem okazję zamienić kilka słów na konferencji w Doorn.

Poza funkcją szkoleniową DANILOG jest w pełni funkcjonalną jednostką logistyczną, co więcej jej specyfika powoduje, że jej możliwości są niezwykle różnorodne, ma przecież zapewnić wsparcie logistyczne duńskim jednostkom w dowolnym miejscu na świecie. Jednostka mieści się w m. Vordingborg.

W koszarach jednostka szkoli poborowych i zaopatruje jednostki wojskowe. DANILOG szkoli i uposaża jednocześnie siedem batalionów logistycznych, których zadaniem jest transport, zaopatrzenie, i dostarczanie wszelkiego rodzaju zaopatrzenia, oraz zapewnienie opieki medycznej w polu.

Jak widać zaplecze Centrum to kontenery i składy.

DANILOG w liczbach:

– 510 osób stałego personelu; 160 pracowników cywilnych i 350 wojskowych;

– do 500 poborowych szkolonych rocznie;

– możliwość szkolenia i zaopatrzenia siedmiu batalionów;

– powierzchnia szkoleniowa to 550 ha;

– koszary mają 60 pokoi hotelowych;

– do dyspozycji 623 różne pojazdy;

– powierzchnia magazynowa 53000m3 (w tym 40000m3 ogrzewanych);

W czasie ostatnich ćwiczeń w marcu tego roku w ramach „Strong Resolve” na poligonie drawskim DANILOG rozwijał duży szpital polowy (100 łóżek, 100 osób na noszach, 20 operacji dziennie). Personel takiego szpitala to 20 lekarzy, 3 stomatologów, 45 pielęgniarek, 134 techników, inżynierów i paramedyków. Sprzęt to 50 ciężarówek z naczepami, 24 inne pojazdy, dźwig, spycharka, wóz asenizacyjny, 93 samo napełniające namioty, 66 specjalistycznych pomieszczeń na kontenerach (kuchnia, toalety, x-ray, itp.). Jak widać ogromna skala przedsięwzięcia.

FINCENT

FINNISH DEFENCE FORCES INTERNATIONAL CENTRE

Widok na budynki sztabowe. W budynku na zdj. z lewej – biura, centrum operacyjne, zakwaterowanie dla 15 osób, sala wykładowa dla 40 osób. Zdj. z prawej budynki kursu. Zakwaterowanie dla 50 osób, sala audiowizualna doskonale wyposażona dla 60 osób, sala do nauki języków obcych dla 30 osób (lab), biura, kuchnia i stołówka, sauna. Koszary – zakwaterowanie dla 400 osób, izba chorych.

Obóz szkoleniowy w lesie: zakwaterowanie dla 40 osób, sala wykładowa dla 20 osób, kuchnia z jadalnią, sauna. Zdj. z prawej przedstawia szkolenie w punktach obserwacyjnych.

Centrum istnieje od 1969 roku (jako UN Training Centre). W obecnej postaci od 2001 roku, po przebudowie. Centrum znajduje się w miejscowości Niinisalo.

Kontakt: FINCENT P.O. Box 5 38841 Niinisalo

tel.: +358 2 181 62111 fax: +358 2 181 63005

email: fincent@fincent.fi www.fincent.fi

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.