VI Forum Organizacji Pozarządowych

W dniach 20 – 22 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie k. Serocka, Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej (DKS MON) zorganizował Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz obronności. Obrady rozpoczęły się od powitania gości przez Panią Beatę Biały dyrektor DKS MON.
Pani dyrektor zapoznała uczestników z celami forum oraz jego założeniami merytorycznymi. Szef Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem DKS MON płk Tomasz Szewczyk przedstawił program trzy dniowych obrad. Dyrektor Gabinetu Politycznego MON Bartłomiej Misiewicz przedstawił intencje i perspektywiczne działanie ministra Antoniego Macierewicza. Z dużą aprobatą przyjęto informację o tworzeniu Obrony Terytorialnej (OT) Kraju oraz o planach powołaniu w 2016 roku pierwszych kompanii OT na terenie województw wschodnich. Powołany ma być pełnomocnika MON ds. Obrony Terytorialnej.
Poseł Stanisław Pięta podkreślił fakt istnienia i działania struktur proobronnych jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność weryfikacji ich kompetencji i wiarygodności. Działalność proobronna to obowiązek i zaangażowanie, a nie zabawa w chowanego czy w podchody według posła.
Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) Aleksandra Skrabacz przypomniała o roli CEO w działalności promocyjnej wojska oraz zachęcała do korzystania z zasobów edukacyjno-intelektualnych centrum. Do wykorzystania bazy multimediów oraz wystaw tematycznych.
W dalszej części obrad oficer Żandarmerii Wojskowej przedstawił informację dotyczącą aspektów prawnych noszenia umundurowania przez członków organizacji pozarządowych oraz uczniów klas mundurowych.
Drugi dzień forum rozpoczął się od zaprezentowania przez eksperta w zakresie ustawy o finansach publicznych i rachunkowości Annę Król Błażejewską problematyki związanej z prowadzeniem rachunkowości organizacji pozarządowych. Ciekawym wystąpieniem było omówienie zasad przygotowania oferty i realizacji zadania publicznego zgodnie z logiką projektową.
W godzinach popołudniowych uczestnicy zwiedzili Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Wycieczkę urozmaicił koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Trzeci dzień obrad to dokończenie szkolenia z zakresu rozliczenia dotacji i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadania publicznego. Omówienie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego dotyczącej trybu nieodpłatnego przekazywania na własność, bez pośrednictwa agencji, mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego do dnia przekazania we władaniu jednostek.
Forum zakończył zastępca dyrektora Departamentu komunikacji Społecznej płk Jerzy Gutowski.
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentowali wiceprezes Zarządu Głównego Artur Artecki i skarbnik Krzysztof Adamczyk.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.