Uroczyste zebranie drawskiego Koła SKMP ONZ

10 bm. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. odbyło się zebranie Koła nr 41 SKMP ONZ z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych miasta i powiatu oraz Jednostek Wojskowych z terenu Drawska w osobach: zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko – płk Mirosława Ziehlke i zastępcy komendanta 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pom. – płk Władysława Ostrowskiego. W zebraniu uczestniczyła Pani Beata Gotowała – pełnomocnika Zarządu Głównego SKMP ONZ. Podczas zebrania prezes Koła – Jan Domański przedstawił opracowane przez Zarząd Koła plany pracy i zamierzeń na przyszły rok, które po uzupełnieniu zostały przyjęte przez Zebranie do realizacji. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęto trzech nowych kolegów.

Pani Beata Gotowała w imieniu prezesa Zarządu Głównego – gen. Stanisława Wożniaka podziękowała przedstawicielom władz oraz Jednostek Wojskowych za pomoc w reaktywacji drawskiego Koła SKMP ONZ. Poinformowała zebranych, iż w dniu 07 bm. Zarząd Główny pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Koła i przyznał medale „Za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ”: Komendantowi CSWL Drawsko – płk Markowi Gmurskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Drawska – Zbigniewowi Ptak.

Podziękowała wszystkim za dotychczasową pomoc i współpracę ze Stowarzyszeniem. Wspomniała również o planowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia przyszłorocznych obchodach 60-rocznicy udziału żołnierzy WP w misjach ONZ, 40-lecia udziału zwartych pododdziałów w misjach, oraz 25-rocznicy nagrodzenia Sił Zbrojnych ONZ Pokojową Nagrodą Nobla.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.