Sylwetki ludzi „Dobrej Roboty”

St. chor. sztab. Stanisław GAWEŁ jeden z najaktywniejszych członków opolskiego Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ otrzymał tytuł „Podoficer Roku 2014” 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Inspektoratu Wsparcia SZ RP. W ocenie dowództwa 10 blog. i komisji konkursowej, Stanisław Gaweł w pełni zasługuje na to zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie. A kryteria były wysokie – dyscyplina, nienaganna sylwetka moralna, szacunek i poświęcenia dla służby, aktywna promocja jednostki i całych Sił Zbrojnych wśród społeczeństwa, wiedza i kultura osobista, zaangażowanie w służbie i poza nią. Kol. Stanisław Gaweł nie tylko wzorowo wypełniał swoje obowiązki służbowe poza granicami państwa w Iraku i Afganistanie, ale także żywo interesował się historią, kulturą i obyczajami miejscowej ludności. Zainteresowania te zaowocowały studiami historycznymi na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Od chwili wstąpienia do Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w 2009 r. stał się jednym z najaktywniejszych członków opolskiego Koła nr 25. Rocznie odbywa kilkadziesiąt spotkań głównie z młodzieżą szkolną i studentami. Z wielką pasją, posiłkując się przywiezionymi z misji eksponatami, opowiada o obiektach kulturalnych, ludziach i ich obyczajach, ubiorach oraz życiu codziennym odległych krajów. Koledzy weterani uczestniczący w spotkaniach są również pod wrażeniem jego wiedzy i pasji, z jaką przekazuje wiedzę młodzieży. Za ogromne zaangażowanie w działalności społeczną Kol. Gaweł był wielokrotnie wyróżniany przez prezesa Koła nr 25 oraz Zarząd Główny SKMP ONZ w tym medalem „Za zasługi dla SKMP ONZ”. Na zbiórce stanu osobowego Brygady w dniu 17.11.2014 r. zastępca dowódcy 10 blog. płk Mariusz Skulimowski wręczył „Podoficerowi Roku 2014” list gratulacyjny. Dalszej owocnej społecznej działalności w Stowarzyszeniu oraz pomyślności w życiu osobistym życzył Kol. S. Gawłowi członek ZG SKMP ONZ, prezes opolskiego Koła nr 25 Kol. Edward Łakomy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.