Posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ

W dniu 22 bm. w Warszawie w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, pełnomocnicy Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście.
Podczas obrad Zarząd Główny został zapoznany przez prezesa ZG SKMP ONZ z działalnością prezydium oraz sprawami, którymi aktualnie żyje Stowarzyszenie. Posiedzenie było okazją do wymiany doświadczeń z działalności społecznej prowadzonej przez koła terenowe. W spotkaniu uczestniczył dyrektora Centrum Weterana – ppłk Leszek Stępień, który przedstawił zebranym działalność Centrum oraz wysłuchał uwag i propozycji Stowarzyszenia.
Zarząd Główny po wysłuchaniu informacji skarbnika o przychodach i kosztach w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. dokonał korekty preliminarza budżetowego na rok bieżący. Zarząd Główny wysłuchał informacji o działalności Komisji Socjalnej, podjął uchwałę o udzieleniu kilku zapomóg oraz powołał Kol. Waldemara Baranowskiego na pełnomocnika ds. kontaktów z ONZ. Zarząd Główny na wnioski z koła nr 7 nadał tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Panu Bogusławowi Job. Posiedzenie było również okazją do wręczenia kilku osobom medali pamiątkowych. Na zakończenie prezes gen. Stanisław WOŹNIAK podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Zarządu Głównego oraz rzeczową i merytoryczną dyskusję.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.