Po powrocie – bezrobocie ? – Polska Zbrojna Nr 1/2002

Kadra, która wyjeżdża na misje, obawia się o swoja przyszłość zawodowa po powrocie do kraju. Przepisy nie stwarzają żadnej gwarancji zachowania chociażby dotychczasowych stanowisk. Tym trudniej podjąć decyzję o wyjeździe. A przecież po powrocie dysponuje się bogatszym doświadczeniem. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Po powrocie – bezrobocie ? – Polska Zbrojna Nr 1/2002 została wyłączona

Kalkulator ryzyka – Polska Zbrojna Nr1/2002

Aby kontyngent sprawnie zrealizował stojące przed nim zadania, wiele spraw trzeba załatwić, zanim opuści on terytorium kraju.

Organizacja każdej misji to proces złożony, wymagający czasu i profesjonalnego podejścia zarówno wojskowych, jak i dyplomatów. Zwłaszcza jeśli kontyngent wysyła się w odległy zakątek świata. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania Kalkulator ryzyka – Polska Zbrojna Nr1/2002 została wyłączona

Szczególny Klan

Rzadko się zdarza, by w Wojskowym Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, lub w Libanie spotkać kolegę z tej samej jednostki wojskowej. Bardziej prawdopodobne jest zetknięcie się z kimś z tej samej dywizji lub miasta. Duży wpływ ma na to kilkadziesiąt, bardzo zróżnicowanych specjalności. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Szczególny Klan została wyłączona

50 LAT MISJI POKOJOWYCH ONZ

Czym są misje pokojowe ONZ?

Od pięćdziesięciu lat Organizacja Narodów Zjednoczonych organizuje i nadzoruje działania misji pokojowych, których rolą od samego ich powstania jest utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Większość uczestników misji pokojowych, zwanych często „błękitnymi hełmami”, stanowią żołnierze-ochotnicy z różnych krajów, którzy decydują się służyć sprawie przywracania i utrzymywania pokoju. W uznaniu ich zasług na tym polu, uczestnicy misji pokojowych ONZ otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w 1988 roku. Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania 50 LAT MISJI POKOJOWYCH ONZ została wyłączona

„Błękitne Berety” na tle międzynarodowego i polskiego ruchu kombatanckiego

Pierwszy ożywiony rozwój organizacji kombatanckich, zarówno o charakterze międzynarodowym jak i krajowym, nastąpił po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Powstaje wówczas wiele, różnorodnych środowiskowo organizacji kombatanckich w państwach walczących po strome Ententy. Organizacje te tworzą następnie Międzynarodową Federację Kombatantów (Federation Intemationale des Ances Combattants – FEDAC). Czytaj dalej

Opublikowano Prasa o nas | Możliwość komentowania „Błękitne Berety” na tle międzynarodowego i polskiego ruchu kombatanckiego została wyłączona