Odznaczenie AON Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Rembertów: 7 maja 2012 r. w Sali Tradycji Akademii Obrony Narodowej odbyła się uroczystość odznaczenia Sztandaru AON Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W akcie nadania zawarte zostało następujące uzasadnienie: „Za upowszechnianie wiedzy o udziale Polaków w międzynarodowych misjach pokojowych, krzewienie patriotyzmu i promowanie idei obronności”. W wydarzeniu udział wzięli: władze, kadra i pracownicy AON, przedstawiciele Zarządu Głównego i członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz zaproszeni goście.

„Dla Akademii Obrony Narodowej odznaczenie Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ jest zaszczytem i wyrazem docenienia wkładu naszej uczelni na rzecz Misji Pokojowych w których uczestniczą nasi żołnierze” – mówił rektor-komendant AON gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK. Do władz i członków Stowarzyszenia skierował także słowa uznania: „Staliście się (…) krzewicielami i propagatorami wysiłku jednoczącego wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Pomagacie i angażujecie się w sprawy czasami trudne, ludzkie, znaczące dla naszego wojskowego środowiska. Tym bardziej, iż rzesze żołnierzy służących poza granicami naszego kraju rosną, przynosząc nam nie tylko wojskowych doświadczeń, ale także wielkich niekiedy traumatycznych przeżyć.”

 Z kolei prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław WOŹNIAK zwrócił uwagę na znaczenie Akademii Obrony Narodowej w procesie popularyzacji zaangażowania żołnierzy WP w misjach zagranicznych, ale także integracji weteranów i kombatantów.

opr. Waldemar Wojtan na podstawie notatki Moniki Lewińskiej
fot. Zdzisław Rutkowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.