Aukcja dzieł sztuki dla weteranów

Ciechocinek: 18 maja br. w pałacyku prezydenta odbyło się spotkanie organizacyjne przygotowujące aukcję obrazów i rzeźb przekazanych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz uczniów Liceów Plastycznych z Warszawy i Włocławka. Pozy­skane na aukcji pieniądze mają być przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny dla żoł­nierzy, poszkodowanych podczas służby pełnionej w ramach misji pokojowych. Ini­cjatywie patronuje Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Spotkaniu w którym uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Mi­nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej, władz miasta Ciechocinka, organizacji i stowa­rzyszeń skupiających weteranów oraz Wojskowego Instytutu Wydawniczego, przewodniczyła posłanka Jadwiga Za­krzewska wiceprzewodnicząca sejmowej komisji obrony narodowej. Stowa­rzyszenie reprezentował wiceprezes Waldemar Wojtan.

Aukcji planowanej na 4 lipca br. będzie towarzy­szyło otwarcie nowego skrzydła 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Cie­chocinku, w którym pomoc otrzymują weterani. Nie zapomniano też o kuracjuszach i mieszkańcach miasta. Dla nich przewidziano dwa koncerty: Re­prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz zespołu rokowego. Oba odbędą się w muszli koncertowej. Tam też będzie można zakupić cegiełki, które umożliwią wzię­cie udziału w loterii. Dochód z ich sprzedaży zasili budżety Stowarzyszeń skupiają­cych Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.