Obchody Dnia Weterana w Łodzi

W dniu 02.06.2013 r. na terenie Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej przy ul. św. Jerzego w Łodzi zostały zorganizowane przez koło nr 40 SKMP ONZ uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji żołnierzy uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych, celebrowana przez Ks. ppłk dr Mariusza Śliwińskiego. Po mszy nastąpiła ceremonia wręczone medali i odznaczeń.
Medalem okolicznościowym „60 lat udziału Polski w misjach poza granicami Państwa” uhonorowany został Senator RP – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Pan Maciej Grubski oraz koledzy z łódzkiego koła Jerzy Krzemiński, Edward Kowalczuk, Stanisław Bazan, Adam Jóźwiak i Stanisław Balcerzak.
Medalem „Za Zasługi dla SKMP ONZ” odznaczeni zostali: Dyrektor Centralnego Szpitala Weteranów Pan dr Wiesław Chudzik, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Pan Zbigniew Kręcisz oraz koledzy z koła Artur Gala i Jan Ługowski. Uroczystości w Kościele Garnizonowym zwieńczył koncert kwartetu z Akademii Muzycznej w Łodzi w składzie: Magdalena Spleśniały, Ada Mazurek, Anna Skowron oraz Katarzyna Zielińska.
Druga część imprezy w formie biesiady żołnierskiej odbyła się w dawnym Klubie Garnizonowym przy ul. Tuwima na poczęstunek zorganizowany. Delektując się żołnierskim jadłem, śpiewając pieśni żołnierskie przy akompaniamencie akordeonisty godnie zakończono Święto Weterana w garnizonie Łódź.
Uroczystość organizowaną przez łódzkie koło SKMP ONZ zaszczycili swoją obecnością min.: Senator RP Pan Maciej Grubski, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Bożena Ziemniewicz, Dyrektor Centralnego Szpitala Weteranów Pan Wiesław Chudzik, Reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego Pan dyrektor Zbigniew Kręcisz, Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego Pan Witold Brzeziński, Reprezentujący Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Pan dr Tadeusz Bogalecki, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Do Spraw Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Pan Mirosław Pejka, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź Pan mjr Zbysław Raczkiewicz, Prezes Związku Żołnierzy WP Okręg Łódź Pan płk Franciszek Piecuch, Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju Pan Kazimierz Drębkowski, Prezes Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa Pan płk Alojzy Górny, Komendant WKU Łódź Pan ppłk Wiesław Jaskulski, Zastępca Dowódcy Garnizonu Łódź Pan ppłk Kazimierz Szymczak.
Posterunek honorowy przy tablicy upamiętniającej udział żołnierzy garnizonu Łódź w misjach pokojowych i stabilizacyjnych wystawili żołnierze z I Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.