Konferencja proobronna na UKSW

W dniu 10 czerwca br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”. W konferencji uczestniczyła liczna grupa osób zainteresowanych konsolidacją środowisk proobronnych. Konferencję otworzył ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Wprowadzenia w tematykę dokonała Karolina Dłuska prezes Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”. Moderatorem konferencji był nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk.
W sesji plenarnej znalazły się referaty pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusława Packa na temat „Stanu zaawansowania konsolidacji środowisk proobronnych”, szefa Biura Inicjatyw Obronnych, byłego wiceministra i p.o. Ministra Obrony Narodowej prof. dr hab. Romualda Szeremietiewa oraz radcy w Ministerstwie Obrony Narodowej byłego Ministra Obrony Narodowej dr Janusza Onyszkiewicza na temat „Znaczenia organizacji proobronnych w systemie obrony narodowej”. Ponadto w dwóch panelach dyskutowali uczestnicy konferencji. W pierwszym organizacji proobronnych mówiono o perspektywach współpracy organizacji proobronnych w tym w ramach Federacji Organizacji Proobronnych, jak również prezentowano cele działania poszczególnych organizacji. W przerwie uczestnicy obejrzeli pokaz dynamiczny przygotowany przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów. W panelu pracowników naukowych i studentów zastanawiano się nad aspektami budowy struktur proobronnych. Rozpatrywano zasadność uczestnictwa organizacji proobronnych w procesie zarządzania kryzysowego, umacnianiu tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych. Rozważano rolę i znaczenie struktur proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Konferencja zakończyła się projektem utworzenia drużyny strzeleckiej na UKSW w Warszawie.
Na konferencji Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentował członek Zarządu Głównego Kol. Artur Artecki wraz z Kol. Adamem Smolińskim. W ocenie uczestników konferencji zasadnym jest kontynuowanie społecznego dialogu o problematyce proobronnej. Wydaje się słusznym promowanie i wspieranie inicjatyw kształtujących postawy patriotyczne społeczeństwa zwłaszcza młodego pokolenia. Wymaga jednak zdefiniowania pojęcie „wartości patriotyczne”. Wskazane jest odpolitycznienie, odpartyjnienie oraz transparentne przedstawienie idei i zasad proobronnych z uwzględnieniem elementów empatii i wrażliwości. Koniecznym jest kształtowanie społecznych wartości w oparciu o moralne wzorce osobowe i etyczne zasady postępowania. Wskazane jest przeprowadzenie certyfikacji i weryfikacji dotychczasowych struktur. Podstawą funkcjonowania federacji jest umocowanie prawne i organizacyjne uwzględniające relacje z administracją państwową i samorządową. Wskazane jest ujednolicenie struktur, regulaminów, zasad, protokołów. Koniecznym jest zaangażowanie władz państwowych oraz aprobata społeczna dla procesu budowy i kształtowania struktur proobronnych. Nieodzowne jest prowadzenie akcji promocyjnej. Idea obronności musi mieć moralne poparcie społeczeństwa i cieszyć się zrozumieniem władz. Wartość nadrzędna, jaką jest obrona Polski musi być ważniejsza niż podziały. Kształtowanie takich postaw jest zadaniem najważniejszym Federacji Organizacji Proobronnych. Istotnym jest też to, żeby w następnych tego typu konferencjach brały udział instytucje i osoby mające decydujący wpływ na obronność państwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.