Konferencja Naukowa z okazji Dnia Weterana

W dniu 28 maja br. w przeddzień centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Klubie WAT odbyła się konferencja naukowa pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość misji pokojowych”. Konferencje zorganizowało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przy wsparciu i pod patronatem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.
Konferencję otworzył prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak.
Po powitaniu gości w referacie otwierającym gen. Woźniak stwierdził „z ogromną satysfakcją podkreślam fakt, że społeczność międzynarodowa wysoko oceniała udział Polek i Polaków w błękitnych beretach w misjach pokojowych, którzy z ogromnym zaangażowaniem i wysokim profesjonalizmem służyli na rzecz pokoju na różnych kontynentach. Byliśmy ambasadorami Polski w świecie i świata w Polsce. To na moje ręce Jan Paweł II 11 maja 1995 roku, w Libanie przekazał życzenia dla uczestników misji pokojowych nawiązując do jednego z 8 błogosławieństw przekazanych na Górze Tabor.” Dodał jednocześnie „jestem głęboko przekonany, że będzie to inspirujące spotkanie naukowe od dawna oczekiwane w naszym środowisku.” Wyraził także podziękowania dla gen. broni Marka Tomaszyckiego oraz gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka za ich wsparcie konferencji i działalności Stowarzyszenia, a z okazji zbliżającego się zakończenia służby wojskowej wręczył rektorowi okolicznościowy medal Stowarzyszenia. Upominki gen. Mierczykowi wręczył też szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel oraz przedstawiciel KG Policji.
Kolejnym referentem był gen. bryg. Andrzej Tuz prezentując zgromadzonym „Działalność Sił Zbrojnych RP w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w 2015 roku”. Szef Pionu Operacyjnego DO RSZ omówił realizowane zadania, miejsce stacjonowania i liczebność poszczególnych kontyngentów oraz uwarunkowania polityczne i gospodarcze ich funkcjonowania wraz z korzyściami płynącymi dla SZ RP. Podzielił się również swoimi wspomnieniami z pobytu na misjach.
Pani dr Anna Mróz-Jagiełło z AON wygłosiła referat „Udział Polskich Sił Zbrojnych w działaniach poza granicami państwa w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.” Pan mjr dr Wojciech Sójka z AON w referacie „Korzyści z udziału Polski w operacjach pokojowych ONZ na przykładzie PKW Liban” omówił tło historyczne, znaczenie działalności PKW w Libanie w latach 1999-2009, a podsumowując sformułował wnioski wypływające z naszego zaangażowania w ujęciu politycznym i wojskowym.
Pan Samuel Moussa tłumacz, weteran poszkodowany z Iraku krótko przedstawił rolę tłumacza na misji. Podziękował Polsce za wszystko, co dla niego zrobiła a także polskim lekarzom za uratowanie życia i opiekę.
Referat na temat „Misje JW 2305” wygłosił st. chor. sztab. rez. Marcin Sikora. Tytułem wstępu nawiązał do historii JW 2305 i powód jej powstania, a następnie omówił kolejno misje, w których jednostka brała udział. Przeszedł od Haiti w 1994 roku poprzez działania na Bałkanach, w Kuwejcie, Iraku i Afganistanie.
Pan mł. insp. Ryszarda Bąkowski z Komendy Głównej Policji przedstawił referat „Polska Policja w misjach poza granicami kraju.” Referent przedstawił zgromadzonym rys historyczny zaangażowania Policji w misje, proces rekrutacji kandydatów i stawiane przed nimi wymogi a także proces szkolenia. Prezentację uzupełniły informacje o aktualnych misjach policyjnych.
Ostatni referent Pani mgr Agata Krzemińska z AON zaprezentowała założenia badawcze pracy doktorskiej dotyczącej systemu opieki nad weteranami działań poza granicami państwa i ich rodzin. Odwołała się do zidentyfikowanych problemów oraz uzasadniła konieczność podjęcia badań w tym temacie celem doskonalenia istniejącego systemem opieki.
Podsumowując konferencję prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zachęcał młodych naukowców do kontaktu ze środowiskiem weteranów, w którym są duże pokłady wiedzy do wykorzystania. Podziękował również wszystkim za udział.

Zdjęcia: ppłk Piotr Walatek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.