Jubileusz Sztabu Generalnego WP

25 października żołnierze i pracownicy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego świętowali 95 rocznicę jego odrodzenia. Obchody rozpoczęto od wciągnięcia na maszt, flagi szefa SG WP oraz złożenia wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową. W obchodach uczestniczyli szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, kierownicza kadra Sił Zbrojnych, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych oraz duchowieństwa. Wśród świętujących żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP nie zabrakło licznie przybyłych weteranów. Tradycyjnie, w uroczystych obchodach święta odrodzenia Sztabu Generalnego WP uczestniczyli akredytowani w Polsce attaché wojskowi.
W trakcie uroczystości Szef Kancelarii Prezydenta RP, Minister Obrony Narodowej oraz szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł wręczyli wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom obchodzącym jubileusz swej służby wojskowej odznaki państwowe oraz pamiątkowe SG WP.
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentował prezes Zarządu Głównego gen. Stanisław Woźniak.
SG WP został powołany do życia 25 października 1918 roku Rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. W roku 1918 – u progu odzyskania przez Polskę niepodległości Sztab Generalny tworzył od podstaw zręby nowoczesnej armii, był architektem jej struktury, systemów dowodzenia i szkolenia oraz wyposażenia. Rola i kompetencje Sztabu Generalnego ulegały na przestrzeni lat zmianom, przeobrażeniom, ale niemal zawsze odgrywał on kluczową rolę w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi, jednego z filarów niepodległego, demokratycznego państwa polskiego. Przeprowadzona w ostatnich latach przebudowa organizacyjna struktury Sztabu Generalnego uczyniła z tej instytucji nowoczesny, odpowiadający natowskim standardom wojskowym organ dowodzenia i planowania szczebla strategicznego. Obecnie pełni w nim służbę i pracuje blisko 600 żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych wojska. Celem ich służby i pracy jest realizacja najważniejszej funkcji, którą ma do spełnienia Sztab Generalny. Tą funkcją jest strategiczne planowanie rozwoju i użycia Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego, jako najwyższy stopniem i rangą generał Wojska Polskiego, dowodzi i kieruje Siłami Zbrojnymi w okresie pokoju w imieniu Ministra Obrony Narodowej. Podlegają mu wszystkie rodzaje wojsk (wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne i wojska specjalne), a także Dowództwo Operacyjne SZ i Inspektorat Wsparcia SZ. Sztab Generalny skupia w swoich kompetencjach wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych począwszy od organizacji zasobów osobowych, programowania rozwoju, planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju i kryzysu, poprzez organizację systemów dowodzenia, kierowania, rozpoznania i logistyki a skończywszy na planowaniu modernizacji technicznej, czy określeniu celów, kierunków i głównych zadań szkolenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.