IX rocznica utworzenia Dowództwa Operacyjnego SZ

28 czerwca br. w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych odbył się uroczysty apel z okazji dziewiątej rocznicy jego powstania.
W uroczystościach uczestniczyli sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Minister Czesław Mroczek, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Stanisław Koziej, senator Sławomir Preiss, generał Mieczysław Cieniuch, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP generał dywizji Anatol Wojtan, zastępca komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Kowalski, przedstawiciele dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych i Duchowieństwa Wojskowego oraz inni zaproszeni goście, a także kadra i pracownicy Dowództwa Operacyjnego SZ. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych reprezentowali prezes ZG gen. dr Stanisław Woźniak i sekretarz generalny ZG Andrzej Jędrzejewski.
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał dywizji Marek Tomaszycki podziękował zebranym za przybycie na uroczystość. Ponadto przypomniał historię powołania Dowództwa i określił jego ważną rolę w Siłach Zbrojnych, a także odniósł się do zmian, jakie stoją przed Dowództwem.
Szef BBN Stanisław Koziej podziękował Dowódcy Operacyjnemu za zaproszenie. Minister Koziej podkreślił, iż Dowództwo Operacyjne to sól Wojska Polskiego, jednakże w przyszłości, po wprowadzeniu reformy, na kadrę DOSZ zostaną nałożone dodatkowe obowiązki i rola tej instytucji zostanie zwiększona.
Sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek, w imieniu Ministra Obrony Narodowej złożył na ręce generała Tomaszyckiego podziękowania za nienaganną służbę kadrze i pracownikom wojska DOSZ.
W trakcie uroczystości kadrę i pracowników wojska Dowództwa Operacyjnego wyróżniono orderami, medalami i odznaczeniami, zarówno resortowymi, jak i państwowymi.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele kierownictwa MON i SZ złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą śp. generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu.
Opracowano na podstawie tekstu: mjr Julity Mirowskiej (Wydział Prasowy DO SZ)
Foto: st. chor. szt. Adam Roik (Combat Camera DO SZ)

1 2 3 4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.