Gimnazjum nr 2 w Międzyrzecu imienia „Żołnierzy Błękitnych Hełmów”

Współpraca edukacyjna podlaskiego Koła SKMP ONZ z Zespołem Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim zaowocowała inicjatywą nadania Gimnazjum Nr 2 imienia „Żołnierzy Błękitnych Hełmów”. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym przyjęciem przez społeczność szkoły oraz władze samorządowe, które w październiku podjęły odpowiednią uchwałę.
25 listopada br. w Gimnazjum nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru. W uroczystości na hali sportowej szkoły poza uczniami udział wzięło grono pedagogiczne wraz z dyrektorem szkoły, rodzice, poczty sztandarowe i liczni zaproszeni goście.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza dziekana Józefa Brzozowskiego, księdza proboszcza Tadeusza Karwowskiego oraz gościnnie kapelana Straży Granicznej ppłk Mirosława Kurjaniuka. Ważnym momentem Eucharystii było poświęcenie sztandaru.
Po mszy dyrektor szkoły Grzegorz Kowalczyk przywitał przybyłych, a następnie w krótko przedstawił ideę, która przyświecała rodzicom, młodzieży i gronu pedagogicznemu przy wyborze patrona szkoły – uhonorowanie tych wszystkich, którzy z narażeniem życia bronili, bronią i będą bronić pokoju na świecie. Odczytanie uchwały Rady Miasta przez Pana Burmistrza Artura Grzyba nadającej imię Gimnazjum oraz symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru okolicznościowych gwoździ rozpoczęło procedurę wręczenia sztandaru uczniom. Po przekazaniu sztandaru pocztowi sztandarowemu przez rodziców oraz dyrektora szkoły nastąpiło ślubowanie uczniów wszystkich klas.
Biorący udział w uroczystościach prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak podziękował za zaproszenie oraz trafność wyboru podkreślając ponadczasową i globalną rolę imienia patrona gimnazjum. Wyraził uznanie i zadowolenie z faktu, że jest pierwsza w Polsce szkoła, która honoruje i docenia poświęcenie i trud żołnierzy w tym Polaków w umacnianiu pokoju na świecie.
Burmistrz miasta Artur Grzyb podziękował za dwuletnią pracę edukacyjno-wychowawczą przybliżającą młodzieży, uczniom rolę i znaczenie patrona we współczesnym świecie. Świecie pełnym zbrojeń, konfliktów oraz krzywdy niewinnych. Docenił zaangażowanie i pracę byłej dyrektor Gimnazjum Nr 2 Barbary Arteckiej, która proces nadania imienia szkole rozpoczęła.
W krótkim okolicznościowym adresie oczytanym przez ppłk Zbigniewa Jedlińskiego dyrektor Departament Wychowania i Promocji Obronności MON podziękował szkole za uhonorowanie trudu i wysiłku polskich żołnierzy w budowanie pokoju na świecie.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Artur Grzyb został odznaczony pamiątkowym medalem „60-lecia udziału Polaków w misjach poza granicami państwa”. Dyrektor szkoły Grzegorz Kowalczyk otrzymał ryngraf pamiątkowy w dowód uznania za osobiste zaangażowanie na rzecz upowszechniania wiedzy o udziale Polaków w międzynarodowych misjach pokojowych wśród młodzieży, krzewienie patriotyzmu i promowanie idei obronności. Część oficjalną zakończyło wręczenie przez członka Zarządu Głównego, prezesa koła Nr 43 SKMP ONZ w Białej Podlaskiej Kol. Artura Arteckiego trzech błękitnych krawatów pocztowi sztandarowemu szkoły.
Krótką część artystyczną rozpoczęła młodzież pieśnią Bułata Okudżawy o żołnierskich butach. Kolega Cezary Jawoszek z Radomia zaśpiewał pieśń „hymn” polskich peackeeperów pt. „Przywiozę ci błękitny hełm”. Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie pamiątkowe. W uroczystościach brało udział liczne grono weteranów członków SKMP ONZ w Kół w Białej Podlaskiej i Radomiu oraz Kolegów z Zarządu Głównego SKMP ONZ.
Od 25 listopada br. oficjalna nazwa szkoły to: Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Błękitnych Hełmów w Międzyrzecu Podlaskim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.