Delegacja Stowarzyszenia w Sejmie RP

W dniu 3 marca br. delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ brała udział w obradach Podkomisja nadzwyczajna do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych. Podkomisja ta została powołana uchwałą Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, aby przygotować posłów do omawiania całego spektrum zagadnień z zakresu współpracy instytucji państwowych z organizacjami społecznymi. Podczas obrad podkomisji posłowie mają możliwość zapoznać się z działalnością organizacji społecznych prowadzących działalność proobronną.
W posiedzeniu, którym kierował przewodniczący podkomisji Cezary Tomczyk uczestniczyli posłowie członkowie podkomisji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, gen. dyw. w st. spocz. prof. Bogusław Pacek, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. społecznych inicjatyw proobronnych, reprezentanci uczelni wojskowych i instytucji resortu obrony odpowiedzialnych za szkolenie i współpracę z organizacjami społecznymi oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Krótkofalowców, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. SKMP ONZ reprezentowali wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego Koledzy Waldemar Wojtan i Krzysztof Adamczyk. Podczas obrad Kol. Wojtan przedstawił podkomisji, wysłuchaną z zainteresowaniem, 10 minutową prezentację obrazującą działalność Stowarzyszenie kładąc szczególny nacisk na pracę z młodzieżą w ramach wychowania patriotycznego i promocji zachowań proobronnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.