Centralne obchody Święta Wojska Polskiego

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się wieczorem 14 sierpnia 2012 r. Apelem Pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Apel Pamięci połączony był z zapaleniem zniczy na mogiłach żołnierzy poległych w latach 1919 – 1920 oraz złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem przez delegacje władz państwowych i wojskowych, organizacji kombatanckich i harcerzy. W uroczystościach uczestniczył minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef BBN gen. Stanisław Koziej, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch.

W dniu 15 sierpnia uroczystości rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której uczestniczyła para prezydencka. W nabożeństwie wzięli udział także m.in. szef MON Tomasz Siemoniak i kierownictwo resortu, szef BBN Stanisław Koziej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, generalicja i kombatanci.
Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślił w homilii, że obowiązkiem narodu jest pamięć o bohaterach walk niepodległościowych – kombatantach i weteranach. „Parafrazując znane słowa można powiedzieć, że naród, który nie pamięta o swoich żołnierzach, nie ma przed sobą przyszłości” – mówił w homilii bp Guzdek.

O godz. 1200 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta odprawa wart połączona z Apelem Pamięci Oręża Polskiego oraz składaniem wieńców i wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystość rozpoczęło złożenia meldunku prezydentowi przez szefa Sztabu Generalnego WP gen. Cieniucha. Następnie prezydent oddał honor sztandarowi Kompanii Reprezentacyjnej WP, po czym dokonał przeglądu pododdziałów. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego.

Po przemówieniu Prezydenta delegacje władz państwowych, wojskowych, samorządowych oraz organizacji kombatanckich i harcerskich złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

W godzinach popołudniowych na dziedzińcu przed siedzibą MON minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak wręczył żołnierzom, byłym żołnierzom, weteranom i pracownikom wojska wyróżnienia i odznaczenia resortowe.

Uroczystość rozpoczęła się ceremonią wyróżnienia żołnierzy poległych w misjach poza granicami państwa oraz czynnych i byłych żołnierzy Wojska Polskiego uhonorowanych wpisaniem ich zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”.

Następnie wyróżnienia odebrali dowódcy oddziałów wojskowych, których osiągnięcia również zostały wpisane do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”.

W kolejnej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczania odznak tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, medali Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz odznak honorowych „Za Rany i Kontuzje” wyróżniającym się żołnierzom Wojska Polskiego.

W krótkim wystąpieniu minister Tomasz Siemoniak wspomniał o żołnierzach poległych podczas misji zagranicznych. Mówił o ich poświęceniu i o tym, że zapłacili najwyższą cenę w służbie Ojczyźnie. Podczas uroczystości centralnych Stowarzyszenie reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego Waldemar Wojtan.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.