Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 25 w Opolu

W dniu 3 października 2016 r. w opolskim kole nr 25 SKMP ONZ odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano 4-letnią kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na wstępie przyjęto w szeregi Stowarzyszenia dwóch nowych kolegów. Prezes koła Kol. Edward Łakomy podsumował opolskie obchody „Dnia Weterana”, złożył podziękowania kolegom, którzy pomagali w ich organizacji.
Następnie w imieniu ustępującego zarządu złożył obszerne sprawozdanie z realizacji zadań w mijającej kadencji. Podsumowanie sprawozdania przedstawiono w postaci tabel i analitycznych wykresów. Do najważniejszych przedsięwzięć prezes zaliczył: organizację obchodów „Dnia Weterana” z konkursami, spotkaniami i wystawami skierowanymi do młodzieży. Kolejnym zadaniem realizowanym przez opolskie koło są spotkania z młodzieżą w szkołach Opolszczyzny. Prezes podkreślił bieżące i systematyczne kontakty z przedstawicielami władz samorządowych, oświatowych, wojskowych, dyrekcjami szkół. Itp. Opolskie Koło jest znane i szanowane za wkład na rzecz kształtowania proobronnych i obywatelskich postaw młodego pokolenia. Troska o sprawy bytowe kolegów oraz pamięć o zmarłych to kolejne ważne zadanie realizowane przez Koło. W minionej kadencji nie zmieniło się liczebność Koła. Niektórzy koledzy z różnych powodów odeszli, kilku zostało skreślonych. Przyszli nowi chętni do działalności społecznej w Stowarzyszeniu. Dużo robiono w celu pozyskiwania środków na działalność, starano się dotrzeć do każdego członka, aby przekazał 1% podatku dla Stowarzyszenia. Środki te to realne wsparcie dla będących w potrzebie weteranów. Strona internetowa koła to kopalnia wiedzy o misjach SKMP ONZ. Wysoko oceniono współpracę z opolskimi mediami, a zwłaszcza z radiem Opole i TVP Opole, to najlepsza promocja dokonań Koła i Stowarzyszenia. Koło utrzymujemy ścisłe kontakty z organizacjami kombatanckimi. Przeprowadzono wybory nowych władz Koła. Do Zarządu weszli: Edward Łakomy – prezes, Andrzej Kurdziel – sekretarz, Witold Medwecki – skarbnik i Stanisław Gaweł – członek Zarządu a do Komisji Rewizyjnej: Edward Szmitowicz – przewodniczący, Antoni Antczak – wiceprzewodniczący i Tadeusz Szpunar – sekretarz. Prezes podziękował wszystkim za zaufanie a wybranym członkom władz życzył zdrowia i owocnej pracy. Na zakończenie zebrania zgłaszano propozycje do planu zamierzeń na 2017 r. oraz omówiono organizację spotkania opłatkowego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.