Zakończenie konkursu „Bohaterowie są wśród nas”

12 czerwca br. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży „Bohaterowie są wśród nas”. Na konkurs, zorganizowany przez ZG ZKRPiBWP pod honorowym patronatem szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jana J. Kasprzyka oraz wiceprezydenta Światowej Federacji Weteranów gen. dr. Stanisława Woźniaka, napłynęło 151 prac ze 120 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wiceprezes ZG ZKRPiBWP, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, kmdr Henryk L. Kalinowski, powitał uczestników konkursu – młodzież szkolną, towarzyszących im nauczycieli i rodziców oraz gości uroczystości – radcę szefa Urzędu ds. Kombatantów i OR Jana Srokę, gen. dr. Stanisława Woźniaka, przewodniczącego Komisji Konkursowej płk. dr. hab. Witolda Lisowskiego, prezesa Koła Środowiskowego ŚZŻ AK dr. Zbigniewa Ruczaja.
W krótkim wystąpieniu, dr hab. Witold Lisowski podkreślił, że ośmioosobowa Komisja Konkursowa z wielką uwagą, wnikliwie, pochyliła się nad wszystkimi nadesłanymi pracami. Każda z nich była omawiana wielokrotnie, a następnie oceniana. Dziś na tej sali jesteście – Wy – laureaci konkursu, którzy – zdaniem komisji – zasłużyliście na to wyróżnienie.
Osiągnięciem Konkursu – jest jego ogólnopolski zasięg oraz rozległa tematyka. Młodzież szukała bohaterów wokół siebie, sięgała do rodzinnych pieleszy: pradziadków, dziadków, najbliższych, sąsiadów.
Dzięki tym szczegółowym relacjom zaakcentowane zostało 100 lat walk Polaków o wolną Polskę. W nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych są wspomnienia z obrony Lwowa 1918 r., wojny z bolszewikami 1920 r., okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, hitlerowskich obozów zagłady i sowieckiej golgoty, krwawych wydarzeń na Wołyniu, dramatycznych losów Zamojszczyzny.
Konkurs pokazał
– w ocenie W. Lisowskiego – jak szeroka jest gama zainteresowań młodzieży. Piękne słowa, bez patosu a ile wzruszeń i przywiązania – NON OMNIS MORIAR – Ojczyzna, czyn, duma. 100-lecie Polski to wielka ofiara krwi i cierpienia – to też wspaniałe tworzywo budowania świadomości, to serc święty obowiązek.
Płk Lisowski zwrócił się także do nauczycieli. Nisko się im pokłonił w imieniu swoim i organizatorów. Powiedział, że nikt nie zapomina o ich wysiłku, inspirowaniu uczniów i zachęceniu do działań wykraczających poza program szkoły, często poza godzinami swojej pracy.
Z rąk przedstawiciela Urzędu, wiceprezydenta Woźniaka i wiceprezesa ZG Związku kmdr. Henryka L. Kalinowskiego laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy, ufundowane przez organizatorów, a także nielicznych sponsorów, w tym dr. Zbigniewa Ruczaja, Martę Filipowicz, redakcję miesięcznika „Polsce Wierni” oraz Agencję Reklamową Kangur. Każdy z laureatów stawał także do pamiątkowej fotografii w towarzystwie wręczających nagrodę, na tle sztandaru ZKRPiBWP.
Jestem pod wrażeniem zainteresowania konkursem, jego zasięgiem i ilością, jak też jakością nadesłanych prac – powiedział radca szefa UdsKiOR Jan Sroka. Omówił krótko niektóre z nagrodzonych prac – w tym wyróżnioną nagrodą szefa Urzędu pracę Anny Kodym – „Bohaterowie są wśród nas – moi pradziadowie”, zwracając uwagę na trudne, złożone losy pokolenia rodziców, dziadków i pradziadków dzisiejszej młodzieży. Polacy walczyli na wszystkich frontach drugiej wojny światowej – na zachodzie i wschodzie, w powietrzu, na morzach i oceanach – powiedział radca Sroka. Dzięki Waszym pracom, waszemu wysiłkowi, a także wysiłkowi Waszych nauczycieli i opiekunów, wiele okruchów historii nie pójdzie w zapomnienie.
Ceremonia podsumowania konkursu zakończona została wspólnym zdjęciem na tle siedziby Związku – historycznego pałacu Rembielińskich oraz obiadem z udziałem gości i gospodarzy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.