Zakończenie konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS”

14 czerwca br. w siedzibie Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS”.
W uroczystości uczestniczyli: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Pan Arkadiusz URBAN doradca Pani senator Anny Mari Anders – Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pani Magdalena SAWKA – główny specjalista Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Pan gen. dr Stanisław WOŹNIAK – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kom­batantów Misji Pokojowych ONZ; Pan płk dr hab. Witold LISOWSKI – przewodniczący Komisji Konkursowej; laureaci II edycji konkursu oraz rodzice i nauczyciele im towa­rzyszący.
Na konkursu zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pod honorowym patronatem Pani Senator Anny Marii ANDERS, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Ministra Jana Józefa KASPRZYKA – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. bryg. dr. Stanisława WOŹNIAKA – Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości – nadesłano 269 prac z 157 szkół podstawowych, gimnazjalnych i po­nadgimnazjalnych z całej Polski.
Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne pierwsze nagrody: Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Dominice Annie ANTOSZ – uczennicy Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie za pracę – Podróż do źródeł pamięci (opiekun Anna Okońska); Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP – Wiktorii JASTRZĘBSKIEJ – uczennicy Szkoły Podstawo­wej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach za pracę – Na nieludzkiej ziemi (opiekun Maria Dobrowolska); Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komba­tantów Misji Pokojowych ONZ – Szymonowi GĄSIENICY – uczniowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu za pracę – Pradziadek Antoni (opiekun Kamila Bisaga).
Ponadto komisja przyznała trzy równorzędne nagrody w kategorii film, trzy równo­rzędne nagrody specjalne za szczególne walory poznawcze i indywidualne spojrze­nie na krzywdę człowieka oraz dziesięć wyróżnień za nowatorskie ujęcie trudnych tematów, zaangażowanie i przypomnienie potomnym jak ważny jest pojedynczy człowiek na tle historii.
Po krótkich okolicznościowych wystąpieniach gości i organizatorów odczytano proto­kół Komisji Konkursowej a laureaci odebrali nagrody i upominki.
Organizatorzy i Komisja Konkursowa wyrażają szczególne podziękowanie dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. w Warszawie, za przygotowanie filmu i prac upamiętniających północno-praskie katownie, poszukiwanie ludzi będących ofiarami represji, wywiady z powstańcami warszawskimi z Domu Wsparcia przy ul. Nowolipie 22 i opiekę nam nimi. Słowa uznania i ukłony dla całej społeczności szkoły.
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i BWP postanowił nagrodzić wszystkie szkoły biorące udział w konkursie półroczną prenumeratą miesięcznika „Polsce Wierni”.
Organizatorzy rozesłali ponadto do wszystkich autorów prac oraz szkół podziękowa­nia za udział w konkursie.
Organizatorzy konkursu kierują serdeczne podziękowania za przekazane upominki do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wydawnictwa Bellona, Pana Jana Ołdakowskiego – dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i Pana płk dr hab. Witolda Lisowskiego. Szczególne słowa podziękowania należą się Sekretarzowi  Redakcji miesięcznika „Polsce Wierni” Pani Alinie Janowskiej za realizację organizacyjnej strony konkursu.
Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie i zasłużony posiłek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.