V Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz obronności

W dniach 17–19 października br. w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz obronności, w którym uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli tych organizacji z całego kraju. Organizatorem był Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń uczestników ze współpracy z resortem obrony narodowej, a specjaliści z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS doradzali w zakresie ubiegania się o dotacje celowe na zadania MON ogłaszane w ramach Otwartych Konkursów Ofert i zasad ich rozliczania, planowania współpracy z jednostkami wojskowymi, podpisywania porozumień oraz pozyskiwania zbędnego mienia ruchomego do realizacji celów statutowych związanych z obronnością.
Prowadzony był również osobny panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych skupiających rezerwistów Wojska Polskiego oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nt. określenia zasad reprezentowania środowiska rezerwistów wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej z udziałem Podsekretarza Stanu MON Pana Macieja Jankowskiego.
Podczas trwania Forum przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość przedstawiania problemów oraz trudności, jakie napotykają w codziennych kontaktach z przedstawicielami resortu obrony narodowej. Poruszane były m.in. kwestie ponoszenia odpłatności za korzystanie z pomieszczeń wojskowych, uproszczenia procedur korzystania z pojazdów Sił Zbrojnych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentowali osiągnięcia ze swojej działalności na rzecz obronności oraz możliwości dalszej współpracy z resortem obrony narodowej.
W uznaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz obronności, Podsekretarz Stanu w MON Pan Maciej Jankowski wręczył podziękowania organizacjom pozarządowym. Reprezentujący stowarzyszenie skarbnik Zarządu Głównego Kol. Krzysztof Adamczyk odebrał z rąk Pana ministra specjalne podziękowanie dla SKMP ONZ.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.