Rozmowy przedstawicieli Zarządów Głównych SKMP ONZ i ZKRPiBWP

3 lutego br. w siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów Głównych SKMP ONZ i ZKRPiBWP.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony Związku – prezes ZG prof. dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI, członek prezydium, prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Józef KOLEŚNICKI oraz członek ZG Henryk Leopold KALINOWSKI, a ze strony Stowarzyszenia – prezes ZG gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław WOŹNIAK oraz członkowie prezydium ZG Waldemar WOJTAN i Roman GUŁA.
Głównym celem spotkania było uzgodnienie stanowisk prezentowanych przez obie organizacje na forum Światowej Federacji Kombatantów (WVF), której to ww. są członkami. Omówiono również obszary i możliwości zacieśnienia współpracy Stowarzyszenia i Związku – tak na szczeblu centralnym jak i w terenie. Rozmowy przebiegały w szczerej, merytorycznej atmosferze, podczas których strony przedstawiły swoje stanowiska, mające wiele punktów stycznych. Uzgodniono, iż współpraca obu organizacji jest nie tyko wskazana, ale i konieczna oraz że w perspektywie kilku miesięcy należy podpisać formalne porozumienie w tej sprawie.
Na zakończenie gen. WOŹNIAK odznaczył prof. SOBIERAJSKIEGO przyznanym mu przez ZG medalem „Za Zasługi dla SKMP ONZ” a Panom KOLEŚNICKIEMU i KALINOWSKIEMU wręczył medale pamiątkowe Stowarzyszenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.