Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia

W dniu 15 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Po uczczeniu minutą ciszy pamięci kolegów członków Stowarzyszenia, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę oraz niewinnych dzieci, które zginęły z rąk szaleńca w amerykańskiej szkole, członkowie Zarządu przyjęli sprawozdanie prezesa o działalności Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego posiedzenia w październiku br. Podsumowano kolejny rok działalności Stowarzyszenia oraz wytyczono kierunki jego działalności na rok przyszły. Zarząd odwołał ze swego składu, zgodnie z pisemną prośbą, skarbnika Kol. Irka Chodowca i powołał na jego miejsce Kol. Ryszarda Gielniewskiego z warszawskiego Koła nr 16. Zarząd Główny powołał również na wakujące w ZG miejsce Kol. Eugeniusza Liperta z łódzkiego Koła nr 40. Na zakończenie prezes gen. Stanisław Woźniak wręczył przewodniczącemu Okręgu Warszawskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Panu Stanisławowi Krakowskiemu medale przyznane przez Związek Inwalidów i Kombatantów Uczestników Walk z Nazizmem w Izraelu. Wiceprezes Jerzy Banch w imieniu ministra obrony Republiki Słowacji udekorował medalem „Wojskowy weteran” gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisława Wożniaka oraz Kol. Waldemara Wojtana i Tomasza Linanowskiego. W krótkim wystąpieniu Pan Stanisław Krakowski we wzruszających słowach podziękował za zaproszenie na posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ. Oświadczył, iż wszyscy weterani borykają się z podobnymi problemami, oraz że Światowy Związek Żołnierzy AK uważa weteranów misji pokojowych, którzy pełnili zaszczytną służbę tam gdzie walczyły wojska gen. Andersa za ich naturalnych następców i spadkobierców chlubnych tradycji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.