Obchody Dnia Weterana w Krakowie

28 maja br. w Krakowie z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ oraz Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyła się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiaty przy tablicy upamiętniającej wyjazd z Krakowa do Egiptu do misji ONZ UNEF II, przed czterdziestu laty Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej.
Poza delegacją Koła 33 SKMP ONZ z Krakowa kwiaty przed tablicą złożyli również przebywający z oficjalną wizytą, na zaproszenie Koła 33, przedstawiciele Ukraińskiej Charkowskiej Regionalnej Organizacji Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Inwalidów Wojennych (KCHROM).
W skład delegacji ukraińskiej wchodził również admirał Borys Kożyn oraz Mer Borszczowa Ivan Baszniak. Kwiaty złożyli ponadto przedstawiciele 2 Korpusu Zmechanizowanego, 6 Brygady Powietrznodesantowej, członkowie krakowskich organizacji kombatanckich i młodzież szkolna.
Po ceremonii złożenia wieńców, podczas uroczystego spotkania, Pan Siergiej Samojłow prezes Koła Obwodowego w Charkowie Ukraińskiej Charkowskiej Regionalnej Organizacji Uczestników Misji Pokojowych ONZ i Inwalidów Wojennych oraz płk Edward Potocki prezesa Zarządu Koła 33 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Krakowie, podpisali porozumienie zmierzające do zacieśnienia wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w realizacji przedsięwzięć mających na celu umacnianie pokoju na świecie oraz pozycji weteranów w społeczeństwach obydwu państw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.