MON rozpoczęło prace nad poprawkami do ustawy o weteranach

21 czerwca br. w Departamencie Spraw Socjalnych (DSS) MON odbyło się posiedzenie powołanej przez ministra Czesława Mroczka grupy roboczej, której zadaniem jest opracowanie dla Ministra Obrony Narodowej propozycji poprawek do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. W pracach grupy uczestniczą oprócz delegowanych przedstawicieli głównych związków i stowarzyszeń skupiających weteranów, przedstawiciele zajmujących się bezpośrednio weteranami instytucji i departamentów MON. Pracami grupy kierował dyrektor DSS płk Sławomir Filipczak.
Z proponowanych przez SKMP ONZ poprawek do ustawy:
– umożliwiającej przyznawanie statusu weterana, weterana poszkodowanego uczestnikom Komisji Międzynarodowych w Korei, Indochinach i Nigerii;
– złagodzenie kryteriów nadawanie statusu weterana poszkodowanego szczególności weteranom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu zanim obecne przepisy zaczęły obowiązywać;
– w miejsce kilku, ustanowienie wspólnego święta wszystkich środowisk weteranów w Polsce;
pierwsze dwie uzyskały powszechne poparcie i zlecono prawnikom przygotowanie na kolejne spotkanie planowane w lipcu konkretnych rozwiązań. Trzecia propozycja spotkała się z aprobatą aczkolwiek oceniono, iż wymaga ona dodatkowych konsultacji ze środowiskami kombatantów i weteranów i organami ich reprezentującymi.
Na zakończenie uczestnicy przedstawili MON oczekiwania swoich środowisk odnośnie funkcjonowania i organizacji Centrum Weterana.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.