LEKCJE PATRIOTYZMU NA FINISZU

W ramach Kampanii Społecznej „29 Maja – DZIEŃ WETERANA – Szacunek i Wsparcie” prowadzonej przez Komitet Organizacyjny Centralnych Uroczystości Dnia Weterana – Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu, prowadzone są spotkania z młodzieżą szkolną oraz seniorami. Spotkania te mają charakter gawędy multimedialnej połączonej z prezentacją ekspozycji pamiątek z misji oraz spotkania z weteranami działań poza granicami państwa. W spotkaniach uczestniczą weterani oraz weterani poszkodowani, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Państwa. Swoim zasięgiem Kampania Społeczna obejmuje rejon Wrocławia i Dolnego Śląska.
Dla uczniów i pedagogów wielu szkół przyjazd weteranów jest dużym wydarzeniem, upoważniającym szkołę do przeprowadzenia bezpośrednio przed spotkaniem, uroczystego apelu z wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Jedna z lekcji patriotyzmu była także wizytowana przez p. Annę Dąbrowską – dziennikarza z POLSKI ZBROJNEJ. Obszerne sprawozdanie z tego spotkania zamieszczone zostało w majowym numerze tego miesięcznika.
Szczególnie serdecznie weterani witani są przez szkoły znajdujące się w małych miasteczkach i wsiach. Niezwykle wzruszające są także spotkania z seniorami.
W kilkudziesięciu spotkaniach uczestniczyło już łączenie ponad 1200 osób!
Zakończenie Kampanii Społecznej oraz spotkań w ramach lekcji patriotyzmu, planowane jest na koniec czerwca 2013 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.