Kontrola z działalności merytorycznej gospodarki finansowej Zarządu Koła nr 33 SMP ONZ w Krakowie

Kraków: W dniu 8.10.2010 r. kontroli z działalności merytorycznej gospodarki finansowej Zarządu Koła nr 33 SMP ONZ w Krakowie dokonał skarbnik ZG SKMP ONZ kol. Tadeusz Sąsiadek. W zakresie spraw finansowych dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, nie stwierdzono nadużyć finansowych. Kontrolujący stan finansów w naszym Kole wystąpił do Prezesa ZG SKMP ONZ o wyróżnienie kol. Zdzisława Ostróżki, skarbnika naszego koła o wyróżnienie za szczególnie starannie prowadzoną dokumentację finansową, Podczas spotkania z kol. T. Sąsiadkiem, Zarząd Koła Nr 33 wystąpił z propozycją zorganizowania międzynarodowego spotkania w Krakowie uczestników międzynarodowych misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Danii i Holandii z udziałem najwyższych władz WP. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem i przedstawiona zostanie na posiedzeniu ZG SKMP ONZ w Warszawie. Szczegóły do dokładnego omówienia. Kol. Tadeusz Sąsiadek wyróżniony został medalem pamiątkowym 10-cio lecia Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego. Medal wręczył członek Prezydium Porozumienia kol. Edward Potocki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.