Konferencja naukowa „Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP”

W dniach 11-12 grudnia br. przedstawiciele koła nr 1 SKMP ONZ wzięli udział w zorganizowanej przez Centrum Doktryn i Szkolenia SZ konferencji naukowej „Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP”. W konferencji pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej udział wzięli m.in. szefowie zarządów Sztabu Generalnego WP, departamentów Ministerstwa ON, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rektorzy uczelni wojskowych i cywilnych, naukowcy z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, dowódcy i szefowie różnych struktur Wojska Polskiego. Do udziału zaproszono także, w charakterze gości honorowych, władze województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wojewodę Panią Ewę Mes. W konferencji uczestniczyli Koledzy Ryszard Keller, Bronisław Zachary, Franciszek Ostropolski, Marian Kapała, Andrzej Jarzębowski i Grzegorz Knasiak z bydgoskiego koła Stowarzyszenia.
Celem konferencji było nakreślenie teoretycznych podstaw pożądanych zmian w funkcjonowaniu sił zbrojnych oraz ich wizję przyszłości. Zmiany, już wprowadzane a także prognozowane, wynikają z transformacji NATO, jako odpowiedzi na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Na gruncie polskim zmiany te związane są także z procesami modernizacji i profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, w kierunku dostosowania ich do wymogów XXI wieku.
Konferencja podzielona została na trzy obszary tematyczne, a debata wokół nich toczyła się w oddzielnych panelach. Pierwszy poświęcony był kierunkom rozwoju sił zbrojnych, a w ich następstwie – wymogom operacyjnym. Drugi odnosił się do oczekiwanych zmian w systemie szkolenia wojsk, natomiast trzeci zajął się teorią i praktyką dowodzenia i zarządzania.
Przed pracami w panelach przedstawionych zostało dla uczestników konferencji kilka referatów nakreślających wizję rozwoju naszych sił zbrojnych w aspektach międzynarodowym i krajowym. Wygłosili je szef Sztabu Generalnego WP – generał Mieczysław Cieniuch, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Bogusław Winid oraz dyrektor CDiS SZ – gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Sąsiadek.
Konferencji towarzyszyła wystawa. W kuluarach Centrum Kongresowego zaprezentowały się, między innymi, ośrodki szkoleniowe oraz instytuty naukowo-badawcze Wojska Polskiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.